Hogeschool van Amsterdam

Stagebureau Voeding en Diëtetiek

Een tevredenheidsonderzoek naar dieetvoeding onder patiënten? Een evaluatieonderzoek of –cursus? Een literatuuronderzoek naar een bepaald ziektebeeld, gecombineerd met patiëntenzorg? Daarvoor zet u een stagiair van Voeding en Diëtetiek in.

Ieder studiejaar plaatst de opleiding Voeding en Diëtetiek 100 tot 150 studenten op een stageplaats. Zo bereiden zij zich zo goed mogelijk voor op de praktijk. Dat kan ook bij uw bedrijf.

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot diëtist. Theorie en praktijk komen samen en de student bereidt zich voor op een carrière binnen de diëtetiek. Aan het einde van de stage werkt de student als beginnend beroepsbeoefenaar en heeft hij of zij zich ontwikkeld van student naar collega. Klaar voor het werkveld.

Scherp

Een stagiair vraagt u regelmatig om uit te leggen waarom u de dingen doet zoals u ze doet en neemt daarbij een kritische houding aan. Het voordeel? Uw eigen werkwijze en vanzelfsprekende patronen worden weer eens onder de loep genomen en dat biedt u ook de gelegenheid om u verder te ontwikkelen. Op deze manier houdt de stagiair u scherp.

Nieuwe ideeën

En wat denkt u van dat ene goede idee dat wegens tijdgebrek maar op de plank blijft liggen? Uw sociale media kanalen die een boost kunnen gebruiken, een klanttevredenheidonderzoek waar u zelf geen tijd voor heeft. Besteed de klus uit aan uw stagiair. 

Kwaliteitsregister

Voor de begeleiding van een stagiair worden punten voor het Kwaliteitsregister toegekend: 1 punt per volledige week stagebegeleiding. Praktijkbegeleiders krijgen daarnaast gratis coaching of praktijkbegeleidersbijeenkomsten aangeboden. Ook deze leveren punten voor het Kwaliteitsregister op.

De lengte en intensiteit van een stage bij Voeding en Diëtetiek verschilt per studiejaar.

 • Tweede jaar: twee dagen per week, studenten werken in tweetallen aan een praktijkopdracht (8 weken lang, totaal 84 uur)
 • Derde jaar: fulltime minor- of stageopdracht voor vijftien weken
 • Vierde jaar: fulltime stage van 20 weken + 20 weken afstudeerproject 

Werkt u parttime als diëtist? Een gecombineerde stage behoort dan tot de mogelijkheden. U deelt de begeleiding van de stagiair met een collega of een andere diëtist, waaruit voor u een waardevolle samenwerking met een andere diëtist of bedrijf  kan voortvloeien. Neem gerust contact op voor overleg. Wij brengen graag diëtisten met elkaar in contact.

Afstudeerrichting Nutrition and Dietetics

 • kleinschalig onderzoek voor de afdeling diëtetiek 
 • verwerken anamnesegegevens en/of gegevens uit voedingsdagboekjes en een daarop gebaseerd voedingsadvies geven
 • voorlichting geven aan voedingsassistenten
 • voorlichtingsmateriaal samenstellen of ontwerpen voor voedingsassistenten of andere doelgroep

Afstudeerrichting Nutrition and Health Promotion

 • vragen op het gebied van consumentenvoorlichting inventariseren en uitwerken tot voorlichtingsmateriaal
 • opstellen, uitvoeren en evalueren voorlichtingsprogramma voor jongeren
 • samenstellen voorlichtingsmateriaal
 • inventariseren en uitwerken vragen op het gebied van consumentenvoorlichting
 • sponsorplan schrijven voor gezondheidsbevorderend project

Afstudeerrichting Nutrition and New Product Management

 • uitvoeren trend- en marktonderzoek
 • bijdragen aan productontwikkeling
 • ontwikkelen van een marketing- of communicatieplan
 • leveren voedingskundige onderbouwing bij een product
 • bijdragen aan kwaliteitsbeleid (ISO, allergenen)
 • organiseren workshop hygiëne

Een stage-of afstudeeropdracht voor de opleiding Voeding en Diëtetiek meldt u via onderstaande knop aan in Centuri. Dit is een relatiebeheersysteem waarin u zelf uw contactgegevens invoert en opdrachten aanbiedt. Daarnaast dient u ieder jaar snel en eenvoudig uw aanvraag opnieuw in. 

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 3 oktober 2017