Hogeschool van Amsterdam

Stage-en afstudeerhandleiding

In de handleidingen staat informatie over het doel van de stage- of afstudeeropdracht en de competenties die de student moet behalen.

In de stagehandleiding vindt u onder andere:

  • de kwaliteitscriteria waaraan uw instelling moet voldoen
  • informatie over de organisatie en inhoud van de stage
  • de taken van de stagiair, de praktijkbegeleider en de docentbegeleider
  • informatie over de beoordeling van de stage 

Download stagehandleiding 

In de afstudeerhandleiding vindt u onder andere:

  • niveau en kwaliteitseisen afstudeeropdracht
  • doelstellingen en planning afstudeeropdracht
  • de taken van de stagiair, de praktijkbegeleider en de docentbegeleider
  • criteria en beoordeling eindproduct

Download afstudeerhandleiding

 

 

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 8 oktober 2015