Hogeschool van Amsterdam

Aanmelden stage of afstudeeropdracht

Voeding en Diëtetiek

Een stage- of afstudeeropdracht voor de opleiding Voeding en Diëtetiek kunt u aanmelden in het stagesysteem Centuri of door een mail te sturen naar stage.voeding@hva.nl. Centuri is een relatiebeheersysteem waarin u zelf contactgegevens invoert en stage- en afstudeeropdrachten aanbiedt. Daarnaast kunt u ieder jaar snel en eenvoudig uw aanvraag opnieuw indienen. Meld uw opdracht aan via Centuri. 

Vragen Centuri

Vragen over het aanmelden van stages of afstudeeropdracht voor Voeding en Diëtetiek in Centuri? Raadpleeg dan eerst de handleiding of neem contact op met het stagebureau van Voeding en Diëtetiek.

Stageperiodes 

Stages en afstudeeropdrachten voor studenten van Voeding en Diëtetiek zijn mogelijk in de volgende periodes:

1e semester: begin september t/m half januari (20 weken)
2e semester: begin februari t/m half juni (20 weken)

Een stage tijdens een minor vindt plaats tussen maart en juni en duurt 15 weken.

Stageschema

In het stageschema van Voeding en Diëtetiek vindt u de mogelijkheden qua tijdspad om een stageopdracht bij u uit te voeren. Bekijk het stageschema.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 18 december 2018