Hogeschool van Amsterdam

Onderzoeksthema's

De focus van het programma ligt op het onderzoeken, ontwerpen en realiseren van technologische oplossingen voor vier maatschappelijke thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij drie brede bachelors van faculteit Techniek – Smart Urban Design (bachelor Built Environment), Smart Mobility and Logistics (bachelor Logistiek), Smart Energy Systems en Circular Design & Smart Production (bachelor Engineering).

Binnen dit thema richten we ons op het toekomstbestendig maken van de stad. Hierbij gaat het om bruikbaarheid en leefbaarheid, duurzame bouw en klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte. Belangrijke huidige thema’s zijn transformatie en hergebruik en innovaties in de bouwketen. Dit doen we samen met partijen die werken in de bouw- en gebiedsontwikkelingsketen zoals de Dienst Ruimtelijke Ordening, architectenbureau’s, Waternet, Bureau Nieuwbouw (UvA/HvA), OGA, de Groene Grachten.

Binnen dit thema ligt de focus op het ontwerpen van technologische oplossingen voor (duurzame) mobiliteit en logistiek om de stad bereikbaar, toegankelijk en verbonden te houden. Er zijn twee speerpunten, mainport logistiek en city logistiek. Bij de ontwikkeling van deze innovaties werken we samen met gemeentes, (lucht)havens, logistiek dienstverleners, producenten en retailers, fleetowners, technologie ontwikkelaars in de logistiek en mobility aanbieders. Dit thema sluit aan bij het centre of expertise logistiek.

De maakindustrie is een belangrijke sector voor de MRA en groeit. Om tot duurzame productie te komen is slim gebruik van materialen en productietechnieken en circulair denken essentieel. Binnen dit thema onderzoeken we hoe productiekringlopen gesloten kunnen worden en op welke schaal dit effectief is. Door inzet van hernieuwbare materialen, door de verschuiving van aanschaf naar gebruik en door hergebruik, recycling en upcycling. Dit doen we samen met verschillende industriële bedrijven en nieuwe dienstverleners in de regio. Specifieke aandacht is er in het onderzoek voor de toepassing van nieuwe geavanceerde productiemethoden (denk aan 3D printing) waarmee klantspecifieke en/of gepersonaliseerde producten gemaakt kunnen worden  en de daaraan gekoppelde diensten (servitization) en verdienmodellen.

Energie is sterk in transitie. Steden staan voor de uitdaging om grote stappen te zetten in het realiseren van energiebesparing, het inpassen van duurzame energie, en faciliteren van elektrische mobiliteit. Binnen dit thema ligt de nadruk op het ontwikkelen van smart energy systems, die bijdragen aan het ontwikkelen van een klimaatneutrale stad. Speciale aandacht is er voor ontwikkeling van smart grids, elektrische mobiliteit en de IT-sector (vergroening van datacenters). Dit doen we samen met partijen als Amsterdam Smart City, Alliander, Cofely, GreenIT Region.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 22 februari 2016