Hogeschool van Amsterdam

Amsterdam Creative Industries

Amsterdam Creative Industries is een van de speerpunten van de Hogeschool van Amsterdam, een overkoepelend onderzoeksthema waar studenten, onderzoekers en lectoren van de verschillende faculteiten samenwerken.

Het onderzoeksveld van Amsterdam Creative Industries is ‘disruptieve’ creatieve digitale technologieën en de impact daarvan op onze samenleving. Dit wordt vormgegeven binnen het kenniscentrum CREATE-IT en de opleidingen van HvA-faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, in nauwe samenwerking met andere HvA-faculteiten, hogescholen, universiteiten, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen de Metropoolregio Amsterdam.  

Een van de concrete uitvloeisels hiervan is het ‘Amsterdam Creative Industries Network’ (ACIN) dat als netwerk van onderzoekslabs fungeert en hoger onderwijs, landelijke netwerken, creatieve industrie en de stad Amsterdam met elkaar verbindt. Consortiumpartners hierbij zijn Hogeschool Inholland en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, en verschillende bedrijven zoals DigitasLBi, Info.nl, Persgroep en Cisco hebben zich als Lab Industry Leaders verbonden aan de verschillende labs en nemen zitting in de Industrie Adviesraad. Amsterdam Creative Industries Network wordt als ‘Centre of Expertise’ van 2012 - 2016 gefinancierd door OC&W. 

Meer informatie over Amsterdam Creative Industries

Activiteiten Amsterdam Creative Industries Network:

  • Oprichten en verstevigen labs voor onderzoek en ontwikkeling;
  • Samenwerking met externe partijen verduurzamen, verbinden partijen aan labs;
  • Financieren en naar buiten brengen van onderzoeksresultaten;
  • Ontwikkelen van de Wibaut- en Weesperstraat tot de Knowledge Mile. 

De Knowledge Mile: De kennis van morgen voor de straat van vandaag 

De strook Weesperstraat - Wibautstraat in Amsterdam kampt met urgente grootstedelijke uitdagingen. Midden door het gebied loopt een snelweg, die zorgt voor verkeersoverlast en CO2-uitstoot. Verouderde kantoorpanden, vroeger gebruikt door de grootste kranten van Nederland, zijn onderdeel van het straatbeeld.

De straat is dan ook verkozen tot de lelijkste straat van Nederland. Maar lokale partijen (winkeliers, multinationals, underground, start-ups, clubs, gemeentelijke diensten, georganiseerde bewoners, mediabedrijven, achterstandsgroepen, musea en cafés), de Hogeschool van Amsterdam, de grootste hbo- instelling van het land die hier bouwt aan de Amstelcampus, en de Universiteit van Amsterdam met in de nabije omgeving de Roeterseilandcampus en het Binnengasthuisterrein beginnen hun krachten te bundelen tot een coalitie van hogescholen, bedrijven en organisaties die expertise en talent koppelt aan lokale initiatieven. Zo maken zij van dit gebied de Knowledge Mile: een creatieve leeromgeving waar slimme oplossingen voor de grootstedelijke uitdagingen van vandaag worden ontwikkeld, getest en getoond. 

Meer informatie over de Knowledge Mile

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 22 februari 2016