Hogeschool van Amsterdam

mw.  dr. ir. A.M. de Zeeuw (Anna)

Community manager sociaal economische participatie