Hogeschool van Amsterdam

mw.  T.A. Winters-Prins (Netty) MSc

Onderzoeker | Hoofd opleiding Oefentherapie

Ik ben Netty Winters en als hoofd opleiding werkzaam bij de opleiding tot oefentherapeut Mensendieck. Na mijn opleiding tot oefentherapeut (1988) en bewegingswetenschappen (1993) ben ik in 1992 gestart als ontwikkelaar aan de opleiding tot Oefentherapeut Mensendieck. Mijn onderzoek binnen het lectoraat oefentherapie is nog in de voorbereidende fase. We hebben het voornemen om in samenwerking met het AMC onderzoek op te zetten naar evidence based education.

In de beroepspraktijk van de oefentherapeuten en zeker in de opleidingen is evidence based practice een belangrijk uitgangspunt voor het goed functioneren als paramedisch professional. Het is mijn uitdaging om deze gedachte van evidence based werken ook in de scholing een goede plek te geven. Het gaat hierbij dan om vragen als, hoe worden paramedische competenties of communicatie vaardigheden optimaal geleerd? Ook vragen naar de effectiviteit van toetsinstrumenten voor deze professionele competenties kunnen aan bod komen. Uitgangspunten bij dit onderzoek zullen zowel de opleidingspraktijk als de professionele praktijk van de oefentherapie zijn.