Hogeschool van Amsterdam

dhr.  Ing. R. Wentink (Ronald)

Onderzoeker Klimaatbestendige Stad

Ronald werkt sinds september 2015 als onderzoeker klimaatbestendige stad. Hij zal zich voornamelijk bezighouden met het opstellen van een voorbeeldenboek klimaatbestendige stad. Deze publicatie gaat in op een aantal praktijkvoorbeelden van een klimaatbestendige inrichting. Deze voorbeelden worden geanalyseerd en uitgewerkt op diverse aspecten zoals aanlegkosten, beheer en onderhoud alsmede kosten en baten.
Ronald werkt sinds 1992 bij adviesbureau Tauw waar hij adviseert over de stedelijke waterhuishouding en riolering. Naast adviseren over bouw- en woonrijp maken van terreinen, het ontwerpen van rioleringssystemen en onderzoeken naar duurzaam bouwen, is hij vrijwel vanaf het begin daar bezig met het onderzoek naar de diverse mogelijkheden om  regenwater in de bodem te infiltreren. Dit varieert van ontwerp van diverse soorten voorzieningen, het monitoring van het functioneren tot het opstellen van beheer en onderhoudsprogramma’s voor infiltratievoorzieningen. Hij heeft over dat onderwerp aan vele publicaties van ondermeer RIONED en STOWA meegewerkt. De laatste jaren is Ronald steeds meer bezig met de mogelijkheden van de (her)inrichting van de stad tot een klimaatbestendige stad.