Hogeschool van Amsterdam

dhr.  A.D.W. de Vries (David)

Programmamanager Urban Management

David is clustermanager van het programma Urban Management.