Hogeschool van Amsterdam

dhr.  Dr. A.P.M. Veldboer (Lex)

Lector Stedelijk Sociaal Werken

Lex Veldboer (1968) studeerde tussen 1987 en 1993 Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor haalde hij zijn propedeuse Opbouwwerk in Twente. In 2010 promoveerde hij aan de UvA op het proefschrift 'Afstand en betrokkenheid in de gemengde wijk: over afwijzende en loyale groepen bij stedelijke vernieuwing', over de houding van middenklasse-bewoners tegenover andere bewoners in stedelijke vernieuwingsgebieden.

Tussen 2004 en 2014 was Lex staflid bij de opleiding Sociologie van de UvA. Zijn onderzoek richtte zich op uiteenlopende vraagstukken rond de sociale en fysieke wijkaanpak. Hoe leven mensen samen in gemengde wijken? Wat zijn de effecten van stedelijke vernieuwing?  Ervaren bijstandsgerechtigden de verplichte tegenprestatie als fair? Hij heeft hierover gepubliceerd in rapporten, boeken en in diverse nationale en  internationale  tijdschriften. Naast dit onderzoek (met onder meer Jan Willem Duyvendak, Radboud Engbersen en Reinout Kleinhans) gaf hij onderwijs in meerdere  master- en bachelorvakken en in de premaster. Ook begeleidde hij scriptiegroepen.

Voor 2004 was hij onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en bij meerdere onderzoeksinstituten, waaronder het Verwey-Jonker Instituut. Ook toen stonden wonen, zorgen en samenleven in de stad en in de wijk centraal in zijn studies. Tussen de onderzoeksfuncties door was hij eind jaren negentig  twee jaar beleidsadviseur bij de Gemeente Amsterdam.  

Sinds november 2014 is hij senior onderzoeker bij het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI). Zijn aandacht gaat uit naar het realiseren van de Wmo in de stad. Sinds maart 2017 is Lex Veldboer benoemd als lector voor het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken.