Hogeschool van Amsterdam

dhr.  mr. I. Timmer (Ivar)

Hoofddocent Legal Management

Ivar Timmer is onderzoeker bij het lectoraat Legal Management en hoofddocent bij de master Legal Management. Na ruim 7 jaar als jurist in de beroepspraktijk te hebben gewerkt, werkt hij vanaf 2004 bij de Hogeschool van Amsterdam. Tot 2007 werkte hij als docent bij de opleiding HBO-Rechten, waarna hij deze functie combineerde met een functie als manager bij deze opleiding. Als docent schreef hij onder andere twee privaatrechtelijke studieboeken.

In de periode 2010-2012 was hij projectleider van het ontwikkeltraject voor de master Legal Management, die in februari 2014 van start is gegaan. Sindsdien verricht hij vanuit diverse perspectieven ook onderzoek naar de organisatie van juridische dienstverlening. Hij was projectleider voor de arbeidsmarktonderzoeken die het onderzoeksprogramma (heeft) verricht voor, respectievelijk het landelijk opleidingsoverleg Sociaal Juridische Dienstverlening en het landelijk opleidingsoverleg HBO-Rechten. Samen met prof. dr. Rob van Otterlo schreef hij vanuit het lectoraat het boek Projectmanagement voor de rechtspraktijk. In augustus 2015 verscheen, samen met Nanda Goudswaard en Robbert Land, het boek  Organisatiewijs: wat elke juridische professional moet weten over het werken in, voor en met organisaties

Vanaf 2013 verricht hij vanuit het onderzoeksprogramma bij de Vrije Universiteit ook een promotieonderzoek naar het management van juridische risico's in organisaties (promotor prof. dr. Bert Niemeijer, bijzonder hoogleraar rechtssociologie VU/ rector Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen).

Publicaties
 

I. Timmer, Changing Roles of Legal : On the Impact Of Innovations on the Role of Legal Professionals and Legal Departments in Contracting Practice, Journal for Strategic Contracting and Negotiation, Sage Publications (verschijnt eind 2016)

N. Goudswaard, I. Timmer & R. Land, Organisatiewijs! Wat elke juridische professional moet weten over het werken in, voor en met organisaties, tweede druk, Boom Juridische Uitgevers, juni 2016.

R.C.H. van Otterlo & I. Timmer, Projectmanagement in de rechtspraktijk, hbo-editie tweede druk, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2015.