Hogeschool van Amsterdam

mw.  M.T. Streppel (Martinet)

Docent / Onderzoerk

Martinette Streppel is voedingskundig epidemioloog en docent Onderzoek bij de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de HvA. Zij promoveerde in Wageningen (2009) op de effecten van roken, alcoholgebruik, en de inname van vetzuren en voedingsvezel op sterfte aan hart- en vaatziekten en levensverwachting. Hierbij maakte zij onderscheid tussen recente en langdurige blootstelling aan deze factoren.

Binnen het lectoraat Gewichtsmanagement coördineert Martinette een systematisch literatuuronderzoek naar de optimale eiwitinname bij ziekenhuispatiënten, het PROSYST project. Binnen het DIEET project is zij betrokken bij het datamanagement en diverse statistische analyses. Daarnaast is zij betrokken bij de invulling van de dataverzameling van het Sarphati Cohort, een grootschalig onderzoek van het Sarphati Institute waarbij alle kinderen in Amsterdam systematisch door de tijd heen worden gevolgd via de contactmomenten met de Jeugdgezondheidszorg.

Martinette heeft in 2001 de opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond aan de Hanzehogeschool Groningen. Aansluitend studeerde zij Voeding en Gezondheid aan de Wageningen Universiteit (afgerond in 2003).