Hogeschool van Amsterdam

dhr.  dr. M. Stam (Martin)

Lector Outreachend Werken en Innoveren

Sinds 2006 richt Martin Stam (1950) zich met zijn onderzoeksgroep in de programmalijn Outreachend werken, preventie en herstel op het vergroten van de kansen op herstel, sociale stijging en zelfredzaamheid van burgers in een kwetsbare positie. Dat zijn burgers die vaak buiten beeld van reguliere hulp- en dienstverlening blijven.

Hij is in 2008 gepromoveerd op het onderzoek naar Leren door innoveren. In het verlengde van dit onderzoek richt hij zich met zijn team op kennisontwikkeling in de sociale sector waarin de vraag centraal staat: hoe kunnen de verschillende krachten beter benut worden en beter samenwerken die zich met deze burgers bemoeien? Dat heeft geleid tot een reeks onderzoeken naar hoe outreachende sociale professionals beter gebruik kunnen maken van de draagkracht van zorgwekkende burgers en hun sociale netwerken.

Martin leidt sinds 2009 een Wmo-werkplaats die in verschillende publicaties, maar ook via het organiseren van congressen, masterclasses en de minor Outreachend werken de competenties van professionals naar voren brengt die met deze burgers werken. Een vraag daarbij is hoe beroepskrachten kunnen omschakelen naar een meer faciliterende en ondersteunende rol. Een andere vraag is hoe zij beter gebruik kunnen maken van informele krachten, zoals vrijwilligers, zelforganisaties, ervaringsdeskundigen.