Hogeschool van Amsterdam

dhr.  A.W. de Schipper (Antoine)

Onderzoeksmedewerker

Antoine de Schipper is onderzoeksmedewerker bij het lectoraat Bewegingswetenschappen. Zijn hoofdtaken liggen bij het MAMBO project en het onderzoek ‘Gymdocent van de Toekomst’. Hiervoor worden jaarlijks 5.000 kinderen op Amsterdamse basisscholen gevolgd door het meten van hun motoriek en schoolkenmerken. Antoine houdt hij zich binnen het project bezig met de automatisering en organisatie van deze metingen.

Antoine is binnen de ALO opgeleid tot gymdocent. Hij studeerde af op de effectiviteit van een vakleerkracht ten opzichte van een groepsleerkracht in het bewegingsonderwijs. Uit zijn onderzoek bleek dat specifieke training door vakdocenten een relevant positief effect heeft op de motorische ontwikkeling van hun leerlingen.

Na een korte periode voor de klas is Antoine als docent en onderzoeksmedewerker gestart bij het lectoraat. Hij is actief in schaatsen, shorttracken en hiking.