Hogeschool van Amsterdam

mw.  Dr. M.H.J. Pijls (Monique)

Lector Didactiek van de Bètavakken, Kenniscentrum

Dr. Monique Pijls is sinds 1 maart 2016 lector Didactiek van de Bètavakken bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding.

Daarvoor was zijn werkzaam als Hoofddocent Onderzoek bij de Masteropleidingen van de faculteit Onderwijs en Opvoeding van de HvA