Hogeschool van Amsterdam

mw.  A.B. Philips (Astrid)

Ervaringsdeskundige

Astrid Philips is werkzaam als GGz Ambassadeur, ook wel 'ervaringsdeskundige', en functioneert daarin als brug tussen de moeilijk bereikbare GGz doelgroep en de gemeente Amsterdam. Daarnaast geeft Astrid voorlichting over de WMO en PGB. Astrid is ook (tijdelijk) voorziter van de Clientenraad inGeest.

www.ggzingeest.nl

Astrid vindt het belangrijk om voorlichting te geven aan studenten over de bejegening van mensen met een GGz problematiek, omdat zij de toekomstige welzijnwerkers, hulpverleners en loketmedewerkers zijn. Ze wil zo bijdragen aan een positieve beeldvorming van mensen uit de GGz. Astrid ziet graag meer ervaringsdekundigen binnen het onderwijs om voorlichting te geven en mee te denken over het onderwijs, zodat praktijk en theorie beter op elkaar afgestemd zijn.