Hogeschool van Amsterdam

mw.  Ir. I.F. Oskam (Inge)

Lector Circulair ontwerpen en ondernemen

Sinds 2007 is Inge Oskam als lector Circulair ontwerpen en ondernemen verbonden aan faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Samen met vijf collega-lectoren geeft zij leiding aan het Urban Technology onderzoeksprogramma. Haar onderzoek richt zich op concrete oplossingen voor een circulaire stad. Onderwerpen van onderzoek zijn het toepassen van biobased plastics en hergebruik van restmaterialen in circulaire producten, lokaal sluiten van stedelijke materiaalkringlopen en het realiseren van de hiervoor benodigde circulaire business modellen.

Inge Oskam studeerde Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft en volgde opleidingen op het vlak van R&D-management en organisatie- en veranderkunde. Van 1994 tot 2002 was zij werkzaam bij TNO als projectmanager van diverse multidisciplinaire innovatieprojecten en als innovatie consultant. Van 2002 tot 2012 was Inge werkzaam als management consultant en begeleidde zij technisch georiƫnteerde organisaties bij visie- en strategieontwikkeling en bij het ontwikkelen en implementeren van tools en methoden voor innovatiemanagement. Momenteel is zij bezig met een promotieonderzoek naar circulaire business modellen en netwerken voor de adoptie van radicale eco-innovaties door het midden- en kleinbedrijf.

Lectoraat Technisch Innoveren en Ondernemen