Hogeschool van Amsterdam

mw.  G. Mozer (Gwen)

HOIO (Hogeschool Onderzoeker In Opleiding)

Gwen Mozer is hogeschoolonderzoeker in opleiding bij de programmalijn Community Development. Na het behalen van haar diploma Culturele en Maatschappelijke Vorming in 2009 is zij aan de slag gegaan bij het Kenniscentrum en volgt zij een master Sociologie aan de UvA.