Hogeschool van Amsterdam

mw.  drs. G.H. Martens (Gelske)

Gelske Martens is docent Managerial Skills, begeleider van de externe opdracht bij de Master Urban Management, tevens vaardigheden docent en stage co├Ârdinator bij de Bachelor bestuurskunde.

In de jaren tachtig gestart als uitvoerend professional bij het jongerenwerk in de Amsterdamse Bijlmermeer. Na diverse beleid- en managersfuncties in het sociaal cultureel werk en een vervolg opleiding aan het IVABO, onderwijs, supervisie en deskundigheidsbevordering volgde de overstap naar een communicatie functie bij NIJFER, een economisch onderzoeksbureau.

Geïnspireerd door de combinatie van kennis, waarde creatie en extra support voor de uitvoering betrokken geraakt bij een internationale leiderschapsorganisatie Common Purpose. Daar werden leiderschapsprogramma ontwikkeld en aangeboden gericht op het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en de leefomgeving. Deze functie werd gecombineerd met het programmamanagement voor het Kennisnetwerk Amsterdam. Een netwerk in Amsterdam waar verschillende partijen kennis en ervaringen uitwisselen over de kwaliteit van samen leven/samen wonen in Amsterdamse wijken.

De overstap naar de master Urban Management lag voor de hand want  deze Master faciliteert professionals die vanuit de praktijk zich verder ontwikkelen om op een effectieve manier de actuele  stedelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Expertise ligt op het snijvalk kennis over de stad, actuele trends en hoe professionals dit effectief kunnen toepassen in hun dagelijkse grootstedelijke  praktijk.