Hogeschool van Amsterdam

dhr.  J.J.P. van Loon (Joris) MA

Opleidingsmanager master Social Work

Joris van Loon werkt als coach, supervisor en geeft intervisie bij de Master Social Work. Joris van Loon begon zijn agogische loopbaan als muziektherapeut in de volwassenpsychiatrie en verslavingszorg. Later vulde hij dit aan met supervisie, leersupervisie en coaching in beroepsonderwijs en het agogische werkveld. Kenmerkend voor een brede belangstelling in en buiten zijn begeleidingswerk zijn een conservatoriumstudie als uitvoerend pianist en werkzaamheden als kok. Dit past helemaal in zijn visie op onderwijs, gezondheidszorg en welzijnswerk; een wijde blik maakt alternatieven zichtbaar.