Hogeschool van Amsterdam

dhr.  Ir. K.P.H. Lange (Kasper)

Onderzoeker CleanTech, Vertical Farming

Kasper werkt sinds 2015 bij de HvA aan het onderzoeksproject ‘Re-organise’ binnen het thema Circular Design and Smart Production. Hij onderzoekt hoe decentrale verwerkingstechnologieëen en businessmodellen voor het hoogwaardig herbenutten van organische reststromen zou kunnen bijdragen aan de circulaire economie. Zijn focus ligt op het ontwikkelen van een circulaire ontwerpstrategie en het ontwikkelen van nieuwe product-markt-technologie combinaties. Een belangrijke motivatie voor Kasper is om ontwerpers te ondersteunen, en samen met diverse stakeholders uit de maatschappij (overheden, bedrijven en burgers) ecologische en economische oplossingen voor de stad in de praktijk te brengen.

Na het afronden van de master Industrial Design Engineering aan de TU Delft werkte Kasper als Research & Development Engineer aan verscheidene technologieën in de machinebouw. In het bedrijfsleven was hij onder andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van diverse productietechnologiën en energiesystemen voor industriële voedselverwerkers in binnen- en buitenland. Eén van de resultaten was een gepatenteerd industrieel warmteterugwinningssysteem voor thermische batchprocessen. Vanaf 2012 werkte Kasper binnen het HvA onderzoeksprogramma CleanTech aan het prijswinnende RAAK-mkb project ‘Sustainable Systems for Food’, waar de focus lag op het duurzaam bewaren van fruit en smart urban farming. Vanaf december 2015 kreeg hij van de HvA de mogelijkheid om een promotieonderzoek bij de TU Delft te starten rondom het ontwerpen van decentrale circulaire biotische systemen.