Hogeschool van Amsterdam

mw.  H. Kowalk (Henrike)

Ervaringsdeskundige

Als ervaringsdeskundige is Henrike sinds 2010 betrokken bij verschillende projecten van Cliëntenbelang Amsterdam en Team Ed (het sociale uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen). Zij ondersteunt mensen individueel en geeft voorlichtingen, trainingen en workshops aan professionals in de GGz en het welzijnswerk. Tussen 2010 en 2014 functioneerde zij als GGz/Wmo-Ambassadeur als brug tussen de moeilijk bereikbare GGz-doelgroep en de gemeente Amsterdam.

Henrike is sinds januari 2011 als ervaringsdeskundige onderwijs- en onderzoekmedewerkster aan de Hogeschool van Amsterdam verbonden, waar zij zich onder meer bezig houdt met de structurele inzet en verankering van ervaringsdeskundigen in het sociaal-agogisch onderwijs. Verder is zij betrokken bij de minors Outreachend werken en innoveren (MWD) en Huiselijk en seksueel geweld (SPH), en bij de WMO-werkplaats. Het meest belangrijk in al haar activiteiten vindt zij om vooroordelen en stigma’s over mensen te tackelen. Andere speerpunten van Henrike zijn het bevorderen van gelijkwaardigheid, de humane benadering in het hulpverleningscontact en de waarde van creativiteit tijdens herstelprocessen.

Naast haar werkzaamheden is Henrike o.a. geïnteresseerd in talen en niet-westerse culturen. Zo heeft ze vrijwilligerswerk verricht in Ghana bij een project rondom huiselijk geweld in traditionele dorpjes.