Hogeschool van Amsterdam

dhr.  K. Koolstra (Kaspar)

Docentonderzoeker Transformatie

Kaspar Koolstra is sinds 2006 docent bij de specialisatie Verkeer en mobiliteit van de opleiding Civiele Techniek en sinds 2014 onderzoeker bij het lectoraat ‘De stad’, nu onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Urban Technology’ van de Hogeschool van Amsterdam.

In 1997 is hij afgestudeerd als Technisch Planoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2005 verdedigde hij bij de Technische Universiteit Delft zijn proefschrift over slotallocatie in verschillende transportsectoren. Recentere onderzoeksprojecten zijn onderzoek naar de wenselijkheid en kenmerken van een nieuwe wegcategorie ‘stedelijke stroomwegen’  en de ontwikkeling van de ‘quick-scan duurzaam veilig’ en onderzoek naar de stand van zaken en knelpunten in de transformatie naar een duurzaam veilig stedelijk wegennetwerk.

Het huidige thema van zijn onderzoek is ‘Ruimte voor duurzame stedelijke mobiliteit’, waarin de vraag centraal staat hoe we in de stad zowel fysiek als qua verkeersmanagement meer ruimte kunnen maken voor duurzame vervoerswijzen, zoals het openbaar vervoer, de fiets en de voetganger. Als onderdeel hiervan leidt hij het afstudeeratelier ‘fietscorridor Amstel -  ArenA – Abcoude’, waarin in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam en andere partners wordt onderzocht hoe een regionale (snel)fietsroute kan worden gerealiseerd in deze corridor.