Hogeschool van Amsterdam

mw.  Drs. P. Koeleman (Pauline)

Docent/Promovendus

Pauline Koeleman studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde in 2007 af in de historische letterkunde. Ook heeft zij de tweedegraads lerarenopleiding afgerond. Sinds 2008 is Pauline Koeleman verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij begon haar loopbaan als docent Nederlands en docent Onderzoeksvaardigheden bij de opleiding Bedrijfskunde-MER. Naast haar docenttaken vervult zij momenteel de functie van voorzitter van de examenkamer Bedrijfskunde-MER. Voordat Pauline Koeleman bij de Hogeschool van Amsterdam in dienst trad, werkte zij als docent Nederlands als tweede taal en als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs.

Vanaf september 2012 is Pauline Koeleman als promovenda verbonden aan het Lectoraat Gedifferentieerd Human Resource Management. De titel van haar promotieonderzoek is 'Een communicatieve behoefteanalyse: de analyse van professioneel taalgebruik'