Hogeschool van Amsterdam

mw.  Ir. L. Kleerekoper (Laura)

Onderzoeker Klimaatbestendige Stad

Laura werkt sinds september 2015 bij de HvA aan het onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’. Zij onderzoekt de ruimtelijke implicaties van klimaatadaptatiemaatregelen in steden. Haar focus ligt op groene inrichting in relatie tot thermisch comfort en waterbestendigheid. Bestaande kennis vertalen naar de praktijk is een van haar doelstellingen binnen het project.

Voordat ze bij de HvA kwam, werkte Laura aan haar promotiestudie aan de TU Delft. In haar onderzoek Urban Climate Design heeft zij gerekend en getekend aan klimaatadaptatiemaatregelen op wijkniveau. Binnen de Msc stedenbouwkunde, bij adviesbureau BuildDesk en diverse onderzoeksprojecten heeft zij zich altijd gericht op duurzame stedelijke ontwikkeling. Deze kennis en ervaring kan Laura nu inzetten bij praktische cases binnen het onderzoek De klimaatbestendige stad.