Hogeschool van Amsterdam

dhr.  W.G. van Kernebeek (Tim)

Junior Onderzoeker

Tim van Kernebeek is promovendus binnen het Lectoraat Bewegingswetenschappen van de ALO.
Binnen het project ‘ Gymleraar van de toekomst’ richt hij zich op het betrouwbaar en valide meten van grof-motorische vaardigheden, zoals balvaardigheid en balans.

Daarnaast brengt Tim het bewegingsonderwijs in Amsterdam Zuidoost in kaart. Hij onderzoekt de effecten van een verdubbeling op het aantal uren gymles dat kinderen in deze regio hebben gekregen:  MAMBO.  

Hiervoor heeft Tim een jaar in het buitenland (India) gewerkt aan een project waar hulpmiddelen (ortheses) voor kinderen met een fysieke beperking gemaakt werden. Hij heeft daar o.a. lokaal personeel opgeleid.