Hogeschool van Amsterdam

dhr.  drs. M.A. Hoijtink (Marc)

Onderzoeker, docent

Marc Hoijtink studeerde cum laude af in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en maatschappelijk werk aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij deed onderzoek naar bestuurlijke veranderingen in zorg en welzijn, New Public Management, burgerinitiatieven en samenwerking tussen mantelzorgers, professionals, vrijwilligers en burgers. Hij publiceerde in tijdschriften zoals Beleid & Maatschappij, Journal of Social Intervention, Vakblad Sociaal Werk, Bestuurskunde en Sociale Vraagstukken. De komende jaren doet hij promotieonderzoek naar sociaal beleid en sociaal werk in een van de armste buurten in de grootstedelijke omgeving van Amsterdam. Hij is verbonden aan het lectoraat Outreachend werken en Innoveren van het Amsterdamse Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) en als docent aan de master Social Work van de Hogeschool van Amsterdam.

Marc is lid van het landelijk onderzoeksnetwerk Reframing Public Professionalism (Universiteit van Utrecht) en Changing Welfare Regimes (Universiteit voor Humanistiek).