Hogeschool van Amsterdam

dhr.  Drs. M.R. Heshmat Manesh (Sharog)

Docent CMV, onderzoeker

Sharog Hesmat Manesh is geboren in 1962 te Ahvaz, in het zuidwesten van Iran. In de jaren '90 studeerde hij sociologie en filosofie aan de UvA. Sinds 2006 is hij als docent en onderzoeker verbonden aan Hogeschool van Amsterdam, afdeling Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV).

Onder leiding van kunstsocioloog Bram Kempers rondt hij zijn studie sociologie in 1996 af. In 1997 publiceert zijn onderzoek met de titel 'Zoon van de zon, een geschiedenis van de Iraanse cinema 1904-1996. Hierin analyseert hij het spanningsveld van de opkomende moderne beeldcultuur binnen de heersende traditionele kunst- en beeldcultuur in Iran. Het onderzoek biedt de lezer een boeiend overzicht van films waarin Iraanse regisseurs vanuit een transnationale invalshoek gebruik maken van metaforische en mythische beelden waardoor een nieuwe beeldtaal ontstaat. De beeldtaal van fictie en werkelijkheid wordtin relatie tot de literatuur op een verassende manier beschreven.

In 1998 zet hij bij het Amsterdam Centrum Buitenlanders (ACB) een groot educatieproject in Amsterdam op, een jaar later publiceert hij het boek Herken jezelf in de foto. De identiteitsbelevenis van jongeren staat in dit project centraal.

In 2008 publiceert hij het boek Mijn wereld in Amsterdam. Jongeren van 15 en 16 jaar werden onder leiding van professionele fotograferen gevraagd om hun leefwereld vast te leggen in fotos.

In datzelfde jaar publiceert hij, in samenwerking met Nies Medema, het boek Iran. Daarin laat hij zien hoe de Iraanse republiek de laatste dertig jaar worstelt met de civiele society en met de rol van religie en cultuur in relatie tot het politiek bestuur. In 2010 vertaalt hij een serie gedichten van Ahmed Shamlu. Deze Iraanse dichter was in zijn werk op zoek naar een moderne Perzische pozietaal. Hij ging voorbij aan de nationale grenzen van religie, cultuur en politiek betoog van de laatste honderd jaar. De vertaling is gepubliceerd onder de titel Opstandige dauw. Als docent heeft hij naast zijn geliefde vak sociologie diverse andere vakken. In 2009 ontvangt hij de eerste Challenging Diversity Award van juryvoorzitter John Leerdam.

Met zijn Cultuurbedrijf Phoenix houdt Sharog zich met de sociale en culturele vragen bezig. Sharog's expertise richt zich op educatieprojecten, de culturele diversiteit en het doen van onderzoek naar cultuurparticipatie, analyse van politieke verhoudingen. Daarnaast houd hij zich bezig met het schrijven van artikelen, boeken, vertaalwerk en het geven van lezingen. Als gastdocent geef hij voor de kunstacademie, diverse hogescholen en de verschillende universiteiten college over sociologie en geschiedenis.