Hogeschool van Amsterdam

mw.  Drs. S.A.C. Hauwert (Susanne)

PhD-Onderzoeker

Susanne is sinds 2006 werkzaam bij het kenniscentrum. In 2008 studeerde zij af als socioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Haar masterscriptie gaat over het sociale netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en de motivaties voor vriendschap en steun. Vanaf 2009 is zij als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Community Care. Op dit moment is Susanne bezig met haar promotieonderzoek dat gaat over het onderwerp ruimte voor eigen regie bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Tevens begeleidt zij studenten bij het doen van onderzoek en is ze betrokken bij de minor community care en de minor mensen met een verstandelijke beperking.

Susanne werkt naast haar functie als promovendus als clustermanager bij Esdégé-Reigersdaal, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking.