Hogeschool van Amsterdam

mw.  Drs. E.E. Hammelburg (Esther)

Promovendus

Drs. Esther Hammelburg is onderzoeker bij het lectoraat Crossmedia en docent bij de HvA-opleiding Media, Informatie en Communicatie.

In 2014 startte Hammelburg haar promotieonderzoek naar de gemedieerde beleving van culturele events. Ze kijkt daarbij naar de wijze waarop mediagebruiker, mediatechnologie en media-inhoud op elkaar inwerken. Hiermee wordt duidelijk hoe media benut kunnen worden om evenementen te verrijken en participatie te vergroten.

Als docent is Hammelburg verantwoordelijk voor diverse modules waarin de wisselwerking tussen media en samenleving centraal staat. Ze vindt het inspirerend om in een internationale omgeving te werken op het snijpunt van onderwijs, wetenschap en praktijk. Dit heeft ze bijvoorbeeld tot uiting gebracht bij het ontwikkelen van het honoursprogramma voor het domein Media, Creatie en Informatie. Hammelburg werkte ook aan diverse projecten in het culturele en mediaveld, varirend van cultureel centrum tot documentaire.

Haar doctoraal Film- en televisiewetenschap behaalde Hammelburg aan de Universiteit van Amsterdam. Ze specialiseerde zich in de relatie tussen media en burgerschap.