Hogeschool van Amsterdam

dhr.  Prof. R.H.H. Engelbert (Raoul) PhD

Bijzonder hoogleraar en lector Fysiotherapie

In 1980 behaalde Raoul Engelbert het diploma Fysiotherapie aan de Hogeschool van Utrecht. Van 1980-1986 was hij werkzaam bij de afdeling Fysiotherapie van het Streek ziekenhuis Gooi-Noord te Naarden en van 1986 2007 bij de afdeling Kinderfysiotherapie en Pediatrische Inspanningsfysiologie, Divisie Kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (Wilhelmina Kinderziekenhuis; hoofd Prof. dr. P.J.M. Helders). Aanvankelijk als kinderfysiotherapeut en sinds 1998 als senior kinderfysiotherapeut onderzoeker. In 1996 voltooide hij zijn proefschrift getiteld Osteogenesis Imperfecta in childhood; clinical and functional characteristics. Van 2000-2007 participeerde hij in de Master of Science Fysiotherapie Wetenschappen te Utrecht en van 1996-2007 in de Professional Master Kinderfysiotherapie te Utrecht.Hij was lid van de congrescommissie van de NVFK (2003-2011 Nederlandse Vereniging Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg), de Internationale congrescommissie NVFK 2008 (voorzitter), de International Scientific Committee on Osteogenesis Imperfecta, de medische adviesraad Osteogenesis Imperfecta en de medisch adviesraad Ehlers Danlos syndroom.

Vanaf 1 januari 2008 was hij lector en opleidingsmanager Fysiotherapie aan de Amsterdam School of Health Professions, domein Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. Als opleidingsmanager is hij integraal verantwoordelijk voor 1300 studenten (waarvan 200 internationale studenten) en 75 docenten.

Sinds 2011 is hij senior staflid van de afdeling Revalidatie van het AMC te Amsterdam en sinds 2013 bijzonder Hoogleraar Fysiotherapie. Zijn aandachtsgebied richt zich op de transitie van zorg binnen de onderzoeks speerpunten van het kenniscentrum ACHIEVE: complex care en urban vitality. Hij is als lector primus inter pares verantwoordelijk voor het onderzoeksbeleid in het domein en als portefeuille houder Polifysiek voor het trias onderwijs, patientenzorg en onderzoek in de academische werkplaats. Hij is sinds 2014 voorzitter van het College van Advies van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie en lid van de Raad van Advies van de 1 e lijn Amsterdam (ROS).

Hij heeft ongeveer 200 nationale- en internationale (invited) lezingen en posterpresentaties.

Daarnaast begeleidde hij fysiotherapie studenten, medisch studenten en promovendi. Hij heeft 85 peer reviewed artikelen (mee)geschreven en vele Nederlandstalige publicaties op zijn naam staan.

Promovendi: Mark Scheper MSc., Maarten van Egmond MSc., Janneke de Vries MSc., Tessa Dadema MSc., drs. Jesse Aarden, Juultje Sommers MSc. en beoogd promovendi Mel Major MSc, drs. Ferdinand de Haan en Hedwig van der Meer MSc.

Publicaties op Researchgate
Publicaties op PubMed