Hogeschool van Amsterdam

mw.  Dr. L. Elffers (Louise)

Lector 'Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad', Kenniscentrum en universitair docent Onderwijskunde, UvA.

Het team van het Lectoraat 'Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad' bestaat uit vier onderzoekers: Louise Elffers (lector), Mieke van Diepen, Fiona Veraa, en Bas Agricola.
Zij werken samen aan verschillende projecten die staan beschreven op www.hva.nl/kansrijke-schoolloopbanen.  

Voor vragen over het lectoraat of over een specifiek project kunt u contact opnemen via lectoraatKS@hva.nl, dan zorgen wij dat u met de betreffende onderzoeker(s) in contact komt.