Hogeschool van Amsterdam

mw.  B.M. Buurman (Bianca) PhD

Bijzonder lector | Verpleegkundige

Bianca Buurman werd in 2015 benoemd tot bijzonder lector Transmurale Ouderenzorg. Zij is daarnaast aangesteld als senior onderzoeker bij de afdeling ouderengeneekunde van het AMC. In haar lectoraat wordt onderzoek gedaan hoe de eerstelijn (huisarts en wijkverpleegkundige), ziekenhuis en verpleeghuis optimaal kunnen samenwerken om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te houden, ziekenhuisopnames te voorkomen en kwaliteit van leven van ouderen zo goed mogelijk te houden. In het onderzoek wordt nauw samengewerkt met ouderen en hun mantelzorgers.

Bianca Buurman studeerde verpleegkunde aan de HVA en deed daarna verplegingswetenschap in Utrecht. In 2011 promoveerde zij op onderzoek naar het opsporen en begeleiden van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. Ze heeft verschillende grote onderzoeken gecoördineerd, oa naar geintegreerde huisartsenzorg voor kwetsbare ouderen en de Transmurale Zorgbrug; een zorgpad voor kwetsbare ouderen die leidt tot minder sterfte en in 25 Nederlandse ziekenhuizen wordt geïmplementeerd.

In 2013-2014 heeft Bianca een jaar onderzoek gedaan met een Rubiconbeurs op Yale University in de VS met een focus op het verlies van zelfredzaamheid van ouderen na ziekenhuisopname. In 2014 kreeg zij een veni-beurs van NWO om verder onderzoek te doen naar het mechanisme dat ten grondslag ligt aan functieverlies bij ouderen. 

Publicaties op Researchgate

Projecten

Promovendi

 • Lotte verweij, verpleegkundige en klinisch epidemioloog
 • Patricia jepma, verpleegkundige en gezondheidswetenschapper
 • Jesse aarden, fysiotherapeut
 • Margriet Pol, ergotherapeut
 • Ruth pel, verpleegkundige/verplegingswetenschapper
 • Annemarie van der klis, verpleegkundige/verplegingswetenschapper
 • Lucienne Reichardt, psycholoog
 • Rosanne van Seben, gezondheidswetenschapper
 • Kim Verhaegh, verpleegkundige en cultureel antropoloog
 • Jacqueline Suijker, huisarts,
 • Juliette Parlevliet, klinisch geriater
 • Marjon van Rijn, verpleegkundige en gezondheidswetenschapper

Nevenfuncties

 • Vertegenwoordiger voor de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) in de werkgroep ‘ verspilling in de zorg’ van ministerie van VWS.
 • Vertegenwoordiger van het AMC in de NFU commissie ouderenzorg.
 • Bestuurslid Amsterdam Center on Ageing.
 • Programmaraadlid Ben Sajet centrum.
 • Redacteur Nurse Academy Ouderenzorg & Thuiszorg
 • Deelname aan zorgpad Transmurale zorg voor kwetsbare ouderen van de Nederlandse vereniging van klinische geriatrie. Vertegenwoordiger van V & VN geriatrie