Hogeschool van Amsterdam

mw.  drs. J.M. den Broeder (Lea)

Wetenschappelijk adviseur en beoogd lector

Lea den Broeder (1958) studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde later een Master of Public Health aan de Netherlands School of Public Health. Zij is werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en is één dag per week gedetacheerd bij de HvA.

Al meer dan 10 jaar houdt Lea den Broeder zich bezig met Integraal Gezondheidsbeleid en meer specifiek de wisselwerking tussen mensen en hun leefomgeving, eerst bij de Netherlands School of Public Health, later bij het RIVM.

Zij heeft veel ervaring op het gebied van beleidsanalyse, onder meer bij de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen. En zij paste deze kennis in de praktijk toe door voor het RIVM vele jaren de coördinatie van de contacten met de opdrachtgevende ministeries te verzorgen. Lea heeft veel werk verricht op het gebied van Health Impact Assessment; naast methodologie- en instrumentontwikkeling heeft zij binnen en buiten Nederland training en scholing hierover ontwikkeld en uitgevoerd.

Zij speelt een actieve rol in internationale netwerken rond Integraal Gezondheidsbeleid en Health Impact Assessment. Sinds 2003 is zij actief in diverse bestuursfuncties binnen de International Association for Impact Assessment (IAIA) waaronder lidmaatschap van de Board of Directors van 2009-2012. In 2009 organiseerde zij de 10de editie van de internationale Health Impact Assessment conferentie in Rotterdam.

Website lectoraat Omgeving & Gezondheid