Hogeschool van Amsterdam

mw.  M. ten Brink (Marije)

pre-promovendus

Marije doceert ontwerpvakken en is projectcoach bij de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) bij DMCI. Ze is als onderzoeker betrokken bij het Citizen Data Lab en ze heeft haar eigen ontwerppraktijk Brinka.

Haar interesse ligt bij het bedenken en ontwerpen van sociale toepassingen voor web en mobiel die onderzoek en creativiteit stimuleren, essentieel voor leren en zelf-expressie. Marije is momenteel bezig met de ontwikkeling van een sociale app (Snappthis) die terloopse en associatieve uitwisseling stimuleert van foto’s over onderwerpen die belangrijk zijn binnen een groep. Ze wordt hierbij ondersteund door het Citizen Data Lab. 

Marije studeerde Graphic Design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en behaalde haar MSc bij de masteropleiding Human Centered Multimedia aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar thesis onderzocht ze hoe sociale interacties en -interfaces zoals liking en disliking van invloed zijn op creativiteit en gebruikte hiervoor Snappthis als meetinstrument.