Hogeschool van Amsterdam

dhr.  drs. H.P. van den Brink (Henk)

Henk van den Brink is kerndocent bij de opleiding master Social Work. Hij verzorgt programma’s binnen de leerlijn social work theory: Actuele Sociale Vraagstukken (Masterclass 1); Wetgeving en Lokaal Sociaal Beleid (Masterclass 2). Henk is tevens als stafmedewerker de redacteur van Kritische Reflecties van de opleiding voor audit en accreditatie.

Zijn expertise: theorie social work, verzorgingsstaat en (lokaal) sociaal beleid, maatschappelijk werk en samenlevingsopbouw.

Studie: Henk heeft de Sociale Academie gevolgd (diploma Maatschappelijk Werk) en is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam | Faculteit Sociale Wetenschappen | Andragologie | specialisatie: verzorgingssociologie; sociale - en wetenschapsfilosofie; samenlevingsopbouw.

Bestuurservaring: Hij heeft ruime bestuurservaring binnen het sociaal werk (o.a. als voorzitter van een instelling voor maatschappelijke dienstverlening en een wijkcentrum).