Hogeschool van Amsterdam

mw.  E. Berkvens (Eileen) BSW

Eileen werkt sinds augustus 2014 als HOIO (Hogeschool Onderzoeken In Opleiding) voor het lectoraat Outreachend werken en Innoveren. Hiervoor heeft zij de bachelor Maatschappelijk werk en Dienstverlening afgerond met een onderzoek naar de invloed van de nieuwe WMO op de werkdruk die sociaal werkers ervaren.
Tijdens de minor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek die zij volgde in het laatste jaar kwam zij in aanraking met onderzoekstechnieken- en onderwerpen. Dit motiveerde haar om niet te stoppen bij haar bachelortitel, maar door te stromen in de Master Sociology, waarvoor zij nu het schakelprogramma volgt naast haar werk op het Kenniscentrum.
Op het Kenniscentrum is ze actief in de onderzoeken naar Samen DOEN teams in de agglomeratie Amsterdam, het onderzoek naar Stadsdorpen voor Urban Vitality in samenwerking met het Lectoraat Ergotherapie (GAOW), het begeleiden van studenten in de minor Outreachend Innoveren en nog veel meer.