Hogeschool van Amsterdam

mw.  A.M.C. van Beijsterveldt (Anne-Marie)

Onderzoeker / Projectleider GRIP-studie

Anne-Marie van Beijsterveldt is onderzoeker bij het lectoraat Sportzorg. Ze houdt zich voornamelijk bezig met GRoin Injury Prevention (GRIP); een project dat richt zich op liesblessures bij Nederlandse profvoetballers.

Anne-Marie studeerde Bewegingswetenschappen aan de Universiteit Maastricht (als afstudeerrichting van Gezondheidswetenschappen). Daarna volbracht zij de opleiding Bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool.

In 2013 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de effectiviteit van het FIFA-oefenprogramma “The11”. Hierbij lag de focus op het voorkomen van blessures bij amateurvoetballers. Na haar promotieonderzoek werkte Anne-Marie tweeëneenhalf jaar als wetenschappelijk onderzoeker bij TNO, waar zij werkte aan diverse sportprojecten.

Sinds januari 2015 is zij werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam.