Hogeschool van Amsterdam

mw.  S.H. Balm (Susanne)

Project manager E-mobility & City Logistics

Susanne Balm werkt sinds 2014 bij de Hogeschool van Amsterdam als projectleider in het Onderzoeksprogramma Urban Technology. Ze is sinds 2016 lid van de deelraad medezeggenschap van faculteit Techniek (DMR FT).

Susanne is verantwoordelijk voor het project LEVV-LOGIC, een 2-jarig RAAK-mkb onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (2016-2018). Zie: www.hva.nl/levvlogic. Daarnaast is ze projectleider van het project CIVIC (Construction in Vicinities: Innovative Co-creation). In dit Europese project (2016-2018) werkt de HvA samen met partners uit Belgie, Zweden en Oostenrijk aan de optimalisatie van bouwlogistiek. Zie www.civic​-project.eu.

Met de afdeling Facility Services UvA-HvA werkt Susanne aan het verduurzamen van de goederenstromen naar de verschillende UvA en HvA locaties. 

​Susanne heeft de Master Spatial Transport and Environmental Economics en de Bachelor Bedrijfswetenschappen afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na haar studie werkte zij drie jaar bij TNO als consultant Logistiek op het gebied van duurzaamheid en stadsdistributie.