Hogeschool van Amsterdam

dhr.  Drs. A. Ballafkih (Hafid)

Docent/Promovendus

Hafid Ballafkih is in veel dingen geïnteresseerd, maar hij is in het bijzonder geïnteresseerd in onderzoeksmethode (technieken, data-analyse), selectie en socialisatie van personeel, arbeid (­markt, relaties en transities), HRM en sociale ongelijkheid.

Hij doet onderzoek dat bijdraagt aan de in- en externe continuïteit/groei van kennis. In zijn rol coördineert hij ook de uitvoering van complexe interdisciplinaire meerjaren onderzoeksopdrachten. Hij publiceert regelmatig op het eigen vakgebied in vak- en wetenschappelijke tijdschriften en werkt aan verschillende onderzoeksprojecten en heeft een adviserende rol bij verschillende onderzoeksprojecten. Hij begeleidt een onderzoeksgroep met enkele onder­zoekers en voert zelfstandig complex praktijkgericht onderzoek.

Hafid vertegenwoordigt het kenniscentrum CAREM en het lectoraat HRM en verschillende opleiding. Dit doet hij zowel intern als extern, door het geven van onderwijs aan docenten, lezingen op conferenties, seminars en congressen en/of door het houden van presentaties, workshops e.a. bij externe organisaties.

Ook draagt hij bij aan het studentonderwijs, bevordert hij de onderzoekbekwaamheid van docenten alsmede verzorgt hij de professionaliseringsactiviteiten voor docenten op het gebied van methoden en technieken. In dit kader draagt hij ook bij aan het evalueren van de kwaliteit van het onderwijs, alsmede voor het doen van voorstellen inzake mogelijke kwaliteitsverbeteringen van het onderwijs. Hij initieert en regisseer de uitvoering van inhoudelijke ontwikkeling van nieuwe vakken op basis van theoretische en praktisch gerichte kennis op basis van actuele en relevante ontwikkelingen in het werkveld. Hij zorgt voor overstijgende en multidisciplinaire afstemming.