Hogeschool van Amsterdam

dhr.  Ir. W.J. Bakker (Wiebe)

Onderzoeker Klimaatbestendige Stad

Wiebe werkt sinds februari 2015 deeltijds bij de HvA aan het onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’. Hij onderzoekt hoe steden bestendiger kunnen worden tegen de gevolgen van klimaatsverandering: zwaardere regenbuien, meer droogte en meer hitte. Zijn focus ligt op de technische aspecten van regenbestendige inrichting, het analyseren van inrichtingsmogelijkheden en de kosten en baten hiervan. Een belangrijke motivatie voor Wiebe is om professionals die werken aan inrichting en beheer van de stad te kunnen helpen bij hun opgave om klimaatadaptatie ook daadwerkelijk in praktijk te brengen.

Wiebe studeerde Milieuhygiëne, specialisatie Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische Ecologie aan de Wageningen Universiteit. Hij heeft sindsdien ruime ervaring opgedaan als technisch adviseur, projectleider en beleidsadviseur bij ingenieursbureau, gemeente en waterschap. Naast een deeltijd aanstelling als onderzoeker bij de HvA werkt Wiebe momenteel ook voor Waternet en heeft hij een eigen bedrijf gericht op innovatie en productontwikkeling binnen het stedelijk waterbeheer.