Hogeschool van Amsterdam

dhr.  S. Achbab (Samir) MSc

Onderzoeksleider

In 2010 is Samir afgestudeerd aan de opleiding Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als master Arbeid, Organisatie en Management. Gedurende zijn afstudeeronderzoek merkte Samir dat het onderzoeken van complexe vraagstukken een grote aantrekkingskracht op hem had.

Zijn professionele carrière heeft Samir afgetrapt als onderzoeksassistent bij het Rotterdams Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (RISBO). Hier heeft hij ervaring opgedaan in het werken in een onderzoeksteam. Sinds augustus 2010 werkt hij als onderzoeker bij Urban Management aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de professional master Urban Management en was hij interne coördinatorbij BOOT Oost.

Momenteel is hij actief als onderzoekscöordinator bij het lectoraat Management van Cultuurverandering en is hij verantwoordelijk voor de aansturing van verschillende onderzoeksteams voor de dataverzameling en dataverwerking van de verschillende onderzoeksprojecten, de dagelijkse begeleiding van stagiaires en het verzorgen van trainingen aan (student)onderzoekers op het gebied van cultuurverandering en cultuurinterviews. Daarnaast is hij betrokken bij het onderwijs van de bachelor Bestuurskunde.