Hogeschool van Amsterdam

Excellente minoren

De Hogeschool van Amsterdam inspireert studenten om het beste uit zichzelf te halen. Daartoe bestaan onder andere excellentieprogramma’s voor studenten die meer kunnen en willen dan het reguliere programma toelaat.

Een excellentieprogramma kan worden aangeboden in diverse vormen, een excellente minor kan daar onderdeel van uitmaken. 

Excelleren betekent uitstijgen boven het reguliere hbo-niveau en dat kan op verschillende aspecten: specifieke professionaliteit in een bepaalde beroepspraktijk, generieke professionaliteit en kennisontwikkeling. Belangrijk onderscheid ten aanzien van reguliere minoren is dat studenten een selectieproces doorgaan om toegelaten te worden tot een excellente minor. Deze selectie verschilt uiteraard per minor, maar is altijd gekoppeld aan de profielkenmerken van een excellente student. Kijk voor de specifieke instapeisen bij de betreffende minor.

Profielkenmerken

Als excellente student beschik je tenminste over de volgende profielkenmerken:

  1. Vakmanschap: je bent actief geïnteresseerd in en betrokken bij actuele complexe gebeurtenissen in het beroep.
  2. Gedrevenheid: je bent nieuwsgierig, initiatiefrijk, volhardend en streeft naar het beste resultaat.
  3. Innovatief vermogen: je bent in staat vernieuwende ideeën uit te werken tot concrete voorstellen voor innovatie.
  4. Interdisciplinair samenwerken: je brengt expertise in en identificeert samenhang met andere terreinen.
  5. Reflectief vermogen: je stuurt zelfstandig op de eigen leervragen en die van de professionele omgeving.

Excellente minoren kunnen onderdeel zijn van een honoursprogramma

Studeer je al aan de HvA, dan vind je informatie over de specifieke honoursprogramma's voor jouw studierichting op de DLWO van je faculteit. 

Gepubliceerd door  Studentenzaken 25 januari 2016