Hogeschool van Amsterdam

Selectie

Voor opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen

Voor studiejaar 2019-2020 is het aantal plaatsen voor enkele opleidingen beperkt. Dat heet ‘numerus fixus’. De uiterste inschrijfdatum voor deze opleidingen is 15 januari 2019.

 

Een reden waarom bij bepaalde opleidingen een numerus fixus is ingesteld, kan bijvoorbeeld zijn dat er een krappe arbeidsmarkt of een tekort aan stageplaatsen is of dat de opleiding beschikt over beperkte faciliteiten.

Als er op de uiterste inschrijfdatum van 15 januari inderdaad meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, vindt voor deze opleidingen een selectie plaats.

 

Opleidingen met een numerus fixus en selectie
 

Terug naar boven

 

Datum selectie

De selectie vindt plaats tussen 15 januari en circa 15 maart. Kijk bij de opleiding voor de precieze data. Houd alvast rekening in je agenda met deze data, want deelname is verplicht.

Na je verzoek tot inschrijving in Studielink ontvang je een e-mail van de HvA.

Let op: e-mails verstuurd vanuit de HvA kunnen in je spambox terechtkomen. Controleer deze dus regelmatig. Wil je zeker weten dat mails van de HvA in je inbox terechtkomen, voeg dan in je mailprogramma @hva.nl toe aan de lijst van veilige afzenders. 

Bekijk ook welke e-mails je nog meer ontvangt van de HvA na je inschrijfverzoek. 

Terug naar boven


Selectieprocedure

De selectieprocedure verschilt per opleiding, maar bestaat meestal uit:

  • een online vragenlijst
  • een huiswerkopdracht
  • een college
  • een praktijkopdracht
  • en tenminste twee toetsen 

Daarnaast maak je kennis met je aanstaande medestudenten en docenten. Kijk bij de opleiding voor het exacte programma. 

Woon je in het Caribisch deel van het Koninkrijk? 
Aankomend studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk doen mee aan de selectie, maar hoeven daar niet speciaal voor naar Nederland te komen. Je maakt dezelfde huiswerkopdrachten als alle andere studenten. De opleiding maakt een afspraak met je hoe je op afstand de toetsen kunt maken, en voert zo nodig een skypegesprek met je. Als je wel naar Nederland wilt komen voor de selectie, is dat natuurlijk ook prima.

Woon je binnen of buiten de EU?
Woon je op het moment dat de selectie plaatsvindt nog niet in Nederland, maar wel binnen de Europese Unie, dan mag de opleiding volgens de wet aan je vragen om naar Nederland te komen om mee te doen aan de selectie.

Woon je op het moment dat de selectie plaatsvindt, buiten de Europese Unie, dan hoef je niet speciaal naar Nederland te komen voor de selectie. Je maakt dezelfde huiswerkopdrachten als alle andere studenten. De opleiding maakt een afspraak met je hoe je op afstand de toetsen kunt maken, en voert zo nodig een skypegesprek met je.

Terug naar boven

 

Selectiecriteria

De cijfers die je voor de toetsen haalt, zijn de belangrijkste selectiecriteria. Daarnaast spelen je antwoorden op de vragenlijst een rol, met name als twee of meer deelnemers een gelijk gemiddelde halen voor de toetsen. Welke criteria nog meer een rol spelen en hoe de weging is van de toetsen, verschilt per opleiding.

Terug naar boven

 

Uitslag selectie, rangnummer en plaats

Heb je deelgenomen aan de selectie bij Forensisch Onderzoek, Sportkunde of Toegepaste Psychologie? Dan ontving je op 15 april 2018 van de opleiding de door jou behaalde resultaten bij de selectie. Heb je deelgenomen aan de selectie van Amsterdam Fashion Institute? Dan ontving je vier weken na de selectiedag van de opleiding de resultaten van de selectie.

Voor alle opleidingen met een selectie geldt dat je op 15 april een rangnummer van Studielink krijgt. Het rangnummer is gebaseerd op jouw resultaten vergeleken met die van alle andere deelnemers aan de selectie. De aankomend student met de beste resultaten komt bovenaan de ranglijst (rangnummer 1) en zo wordt de ranglijst opgebouwd tot en met de student met de minste resultaten.

Valt jouw rangnummer binnen het aantal beschikbare plaatsen van de opleiding? Dan krijg je op 15 april 2018 meteen een plaats aangeboden via Studielink in een apart bericht. Je hebt daarna 14 dagen tijd om deze plaats te accepteren in Studielink. 

Let op: Na het accepteren van jouw plaats in Studielink, moet je nog een aantal stappen ondernemen om jouw inschrijving bij de opleiding te voltooien. Gebruik hiervoor het stappenplan inschrijven

Valt jouw rangnummer op 15 april buiten het aantal beschikbare opleidingsplaatsen, dan moet je afwachten of je alsnog een plaats krijgt aangeboden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als andere deelnemers aan de selectie hun plaats niet accepteren of zakken voor hun eindexamen. Kijk vanaf 15 april bij de opleiding hoe groot jouw plaatsingskansen zijn. De HvA biedt vrijgekomen plaatsen aan tot uiterlijk 15 augustus. 

Let op: e-mails verstuurd vanuit de HvA kunnen in je spambox terechtkomen. Controleer deze dus regelmatig. Wil je zeker weten dat mails van de HvA in je inbox terechtkomen, voeg dan in je mailprogramma @hva.nl toe aan de lijst van veilige afzenders. 

Bekijk ook welke e-mails je nog meer ontvangt van de HvA na je inschrijfverzoek. 

Terug naar boven

 

Kans op plaatsing

Kijk vanaf 15 april bij de opleiding hoe groot jouw plaatsingskansen zijn. Vanaf begin mei wordt op die pagina wekelijks bijgehouden welk rangnummer inmiddels aan de beurt is gekomen. De HvA biedt vrijgekomen plaatsen aan tot uiterlijk 15 augustus.

Valt jouw rangnummer binnen de beschikbare plaatsen van de opleiding? Dan krijg je op 15 april 2019 meteen een plaats aangeboden via Studielink in een aparte e-mail. Je hebt daarna 14 dagen tijd om deze plaats te accepteren in Studielink.

Valt jouw rangnummer op 15 april buiten de beschikbare opleidingsplaatsen, dan moet je afwachten of je alsnog een plaats krijgt aangeboden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als andere deelnemers aan de selectie hun plaats niet accepteren of zakken voor hun eindexamen.

 

Studeren met een functiebeperking

Voor bepaalde functiebeperkingen kan het nodig zijn dat de vorm van de selectie aangepast wordt of dat er een voorziening getroffen wordt.

Bij dyslexie en andere vormen van functiebeperking waarvoor je extra toetstijd kreeg op je voorgaande opleiding of examens hoef je vooraf niets te regelen. De extra toetstijd zit al in de selectie ingebouwd.

Heb je een functiebeperking waardoor je de selectie in de aangeboden vorm niet kunt maken? Stuur dan een e-mail naar functiebeperking@hva.nl. Dat e-mailadres is van Kitty Damen, secretaresse van het studentendecanaat. Zij stuurt jouw vraag dan door naar de studentendecaan van jouw opleiding. De studentendecaan adviseert de opleiding over eventuele aanpassingen.

Voorbeeld: je bent slechthorend en wilt een tolk meenemen. Of: vanwege een spierziekte kun jij je handen niet goed gebruiken en heb je een laptop nodig.

Had je tot nu toe geen aanpassingen nodig, dan kun je gewoon naar de selectie gaan. Kijk van te voren naar het programma om verrassingen te voorkomen.

Kijk voor meer informatie op Studeren met een functiebeperking.

Terug naar boven

 

Inschrijven

Voor studiejaar 2018-2019 is het niet meer mogelijk om je in te schrijven voor een opleiding met een beperkt aantal opleidingsplaatsen. De inschrijfdeadline was 15 januari.

Bekijk welke e-mails je ontvangt van de HvA na je inschrijfverzoek. 

Je kunt je per jaar voor maximaal twee opleidingen met een numerus fixus inschrijven.

Oriënteer je ook op een andere opleiding voor het geval je na de selectie geen plaats krijgt aangeboden. Doe voor die andere opleiding ook tijdig je verzoek tot inschrijving in Studielink, liefst voor 1 mei, zodat je nog voor de zomervakantie mee kunt doen aan de studiekeuzecheck van die opleiding (verplicht voor alle voltijdopleidingen).  

Terug naar boven

 

Selectiepogingen

Bij de HvA mag je twee keer bij dezelfde opleiding meedoen aan de selectie.

Let op: die twee pogingen zijn niet in hetzelfde studiejaar!

Als je in een voorgaand studiejaar al hebt meegedaan en toen niet bent geplaatst, maar de opleiding toch erg graag wilt gaan doen, mag je het dit jaar nog één keer proberen. 
Doe je dit studiejaar voor het eerst mee aan de selectie voor de opleiding en krijg je helaas geen plaats aangeboden, dan mag je het volgend jaar nog een keer proberen.

Je selectiepogingen worden geregistreerd in Studielink. Als je een verzoek tot inschrijving doet in Studielink voor een opleiding bij de HvA waar je al twee keer hebt meegedaan aan de selectie, krijg je in Studielink de melding dat je verzoek tot inschrijving wordt geweigerd.

Let op:

  • een verzoek tot inschrijving bij een numerus fixus-opleiding in Studielink dat ná 15 januari actief is, telt als selectiepoging, ook als je niet deelneemt aan de selectie! Als je je dus al vroeg inschrijft (in oktober of november), maar daarna een andere studiekeuze maakt, is het belangrijk dat je niet vergeet je inschrijving voor de numerus fixus-opleiding weer vóór 15 januari in te trekken.
  • Heb je de plaats die jou is aangeboden op 15 april (of kort daarna) al geaccepteerd, maar hoor je in juni dat je helaas bent gezakt voor je eindexamen? Dan kun je de HvA vragen je selectiepoging ongedaan te maken. Dat moet je zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 september, doen.   

Terug naar boven

 

Bezwaar

Als je het niet eens bent met een besluit dat over jou genomen wordt tijdens de selectieprocedure, kun je daartegen bezwaar maken. Twee voorbeelden:  

  • Je hebt wel op tijd je verzoek tot inschrijving gedaan in Studielink, maar je hebt geen uitnodiging ontvangen voor de selectiedag.
  • Je was verhinderd op de selectiedag waarvoor je je had opgegeven, en vindt zelf dat je daar een goede reden voor had, bijvoorbeeld ernstige ziekte of een sterfgeval in de familie. Die reden heb je op tijd doorgegeven aan de opleiding. Toch heeft de opleiding je geen nieuwe kans gegeven om deel te nemen, terwijl er na die selectiedag nog wel een tweede datum voor selectie was.

Bekijk de gehele regeling Numerus fixus en selectie

Probeer er altijd eerst met de opleiding uit te komen door je vraag te stellen via het Digitaal Servicepunt. Ben je vervolgens niet tevreden over het besluit, dan kun je tot uiterlijk zes weken na het besluit een bezwaar indienen via het Loket Beroep, Bezwaar en Klacht. Je krijgt daarna zo snel mogelijk, maar uiterlijk vier weken na ontvangst van je bezwaar een reactie.

Terug naar boven

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 20 juli 2018

Numerus fixus, wat is dat?

Hoe bereid je je voor op een selectiedag?