Hogeschool van Amsterdam

Verzoekschrift indienen

Via SIS kun je een aantal verzoekschriften indienen. Soms moet je hierbij ook apart documenten naar de examencommissie mailen (zie DLWO of A-Z lijst). De examencommissie beoordeelt je verzoek. De uitslag ontvang je per mail en wordt verwerkt in SIS.

Let op:
Een verzoek voor een extra herkansing kun je niet indienen via SIS. Neem hiervoor direct contact op met de examencommissie van jouw opleiding.

Let op:
Studenten van de faculteit Onderwijs en Opvoeding vinden op de intranetpagina van de faculteit de voor hen relevante informatie.

Let op:
Studenten van de faculteit Business en Economie dienen een verzoek aan de examencommissie FBE in via het speciale digitale servicepunt van de FBE-Examencommissie.

Hieronder vind je twee voorbeelden van het aanvragen van een verzoekschrift.

Aanvragen verzoekschrift ‘1 Vrijstelling’
 

 1. Ga naar SIS.
 2. Log in met je HvA-ID.
 3. Kies ‘Selfservice’.
 4. Open ‘Studentencentrum’.
 5. Klik op ‘Mijn studiegegevens’.
 6. Klik op ’Mijn studievereisten’.
 7. Zoek en klik op het vak waarvoor je vrijstelling aanvraagt.
 8. Klik op ‘Indienen verzoekschrift’.
 9. Kies als type verzoekschrift ‘1 Vrijstelling’.
 10. Kies ’Doorgaan’.
 11. Vul omschrijving en toelichting student in en omschrijf waarom jij denkt dat je in aanmerking komt voor een vrijstelling van dit vak.
 12. Klik op ‘Opslaan’ nu kan je nog wijzigen.
 13. Kies ’Indienen’; nu kun je niets meer wijzigen.
 14. Bevestig dit verzoekschrift met ‘Ja’.

Kijk op DLWO of in de A-Z lijst hoe je de vereiste bijlagen naar de examencommissie van jouw opleiding mailt. 

Aanvragen verzoekschrift ‘4 Vervanging’
 

 1. Ga naar SIS.
 2. Log in met je HvA-ID.
 3. Kies ‘Selfservice’.
 4. Open ‘Studentencentrum’.
 5. Ga naar ‘Mijn studiegegevens’.
 6. Klik op ‘Mijn studievereisten’.
 7. Zoek en klik op het vak dat je wilt vervangen.
 8. Ga naar ‘Indienen verzoekschrift’.
 9. Kies als type verzoekschrift ‘4 Vervanging’.
 10. Kies ‘Doorgaan’.
 11. Vul omschrijving en toelichting student in en omschrijf waarom jij denkt dat je in aanmerking komt voor een vervanging van dit vak.
 12. Klik op het loepje bij ‘vervangen door’ / studiedeel ID.
 13. Zoek en kies het juiste studiedeel.
 14. Klik op ‘Opslaan’; nu kan je nog wijzigen.
 15. Kies 'Indienen’; nu kun je niets meer wijzigen.
 16. Bevestig dit verzoekschrift met ‘Ja’.

Je ontvangt in sommige gevallen een e-mail vanuit SIS. Je verzoekschrift wordt nu in behandeling genomen door de examencommissie en zij informeren je per e-mail over de uitslag. Dit kan maximaal 6 weken duren.

Gepubliceerd door  Administratief Centrum 27 februari 2017