Hogeschool van Amsterdam

SIS

Van aanmelden tot afstuderen: het Studenten Informatie Systeem (SIS) is meer dan alleen een registratiesysteem voor studentgegevens.

Hieronder vind je een toelichting op de onderdelen van SIS.

SIS-onderdelen

Mijn studieresultaten
Hier vind je je behaalde cijfers (resultaten). Het meest recente cijfer staat bovenaan.

Nummer studiedeel
Deze code is opgebouwd uit de letters van je vakgebied en het studiegidsnummer (zoals in het OER).

Mijn studievereisten
Overzicht van alle studiedelen (vakken, minoren, stage etc.) die jij behoort te halen om een diploma te krijgen. Ook de vereisten van je eerdere opleidingen staan hier.

Inschrijven
Bij Inschrijven kun je je inschrijven voor vakken, minoren en herkansingen:

  • door het zoeken van een studiedeel (vak, minor);
  • vanuit 'Mijn studievereisten': hier schrijf je je in voor een herkansing.

Mijn communicatie
Vanuit SIS worden verschillende e-mails en brieven verstuurd. Denk aan een bevestiging van je cijferregistratie, je Bewijs van Inschrijving of een studieadvies (BSA). In SIS kun je al deze berichten terugvinden onder het tabblad 'Mijn communicatie'.

Mijn adviseurs
Iedere student krijgt standaard een programma-adviseur toegewezen. Dit is een studieloopbaanbegeleider (SLB’er), coach of mentor.

Mijn studierooster
Hier staan alle studieactiviteiten waarvoor je bent ingeschreven.

Mijn studiegegevens
Hier kun je jouw studiegegevens raadplegen en je inschrijven.

St.advies/diploma
Hier kun je de studieadviezen bekijken die officieel aan jou zijn uitgebracht, zoals het BSA. Je kunt hier ook je diploma aanvragen (tenzij dit bij jouw opleiding anders geregeld is, zie de A-Z lijst van jouw faculteit) of verzoekschriften indienen.

Mijn studieadviezen
Wanneer je beroep aantekent tegen een advies, bijvoorbeeld tegen een negatief BSA, en het advies wordt daarop gewijzigd, dan vind je hier de wijziging die je zelf goed in de gaten moet houden.

Diplomagegevens
Hier staan al je behaalde diploma’s aan de HvA, zoals een propedeuse of bachelor.

Diploma aanvragen
Kijk in de AZ-lijst op DLWO hoe dit bij jouw opleiding geregeld is.

4 april 2016