Hogeschool van Amsterdam

Evenementen voor studenten

Per studiejaar geldt dat je een minimum aantal evenementen dient te bezoeken in het kader van het SB-programma. Via de inschrijftool kun je je inschrijven voor een evenement van jouw leerjaar.

Een aantal evenementen is toegankelijk voor meerdere leerjaren. Dit is aangegeven in het kopje boven de evenementen. Per studiejaar kun je je voor maximaal vier evenementen inschrijven. Om te voldoen aan de vereisten van SB dien je als eerstejaars drie evenementen te volgen. Zit je in het tweede jaar, dan geldt een minimum van twee te bezoeken evenementen. In het derde jaar is dat één evenement.

Er zijn verschillende soorten evenementen. Er zijn evenementen die gericht zijn op het verbeteren van je studievaardigheden en evenementen die gericht zijn op de oriëntatie op het beroepenveld. Ook kun je zelf een evenement bedenken dat je wil volgen zoals het meelopen bij een bedrijf naar keuze of het meedoen aan activiteiten voor de opleiding (bijv. panelgesprekken).

Instructie organiseren evenement naar keuze

Het is mogelijk om zelf een evenement te organiseren. Je kunt denken aan een workshop dyslexie, een dagje meelopen met een hbo-jurist, een cursus timemanagement, et cetera. Aan het organiseren van evenementen zitten enkele eisen vast:

  • Je moet kunnen aantonen dat je het evenement daadwerkelijk hebt gevolgd (denk aan foto, verslag, etc).
  • Voeg de bewijsstukken toe aan je POP verslag (als bijlage).
  • Het evenement moet gericht zijn op het beroepenveld of is studiegerelateerd (= persoonlijke ontwikkeling t.a.v. de studie).
  • De beroepsgerelateerde evenementen dienen te zijn gericht op de hbo-jurist en niet een wo-jurist.

Als je twijfelt of het evenement geschikt is, neem dan eerst contact op met je slb’er. Als deze het niet weet, dan kun je contact opnemen met de coördinator van EvS.

Contact

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 december 2016