Hogeschool van Amsterdam

Lesgeven en DLWO

De DLWO biedt veel mogelijkheden voor het onderwijs. Je kunt er onder andere lesmateriaal, mededelingen en andere informatie plaatsen.

Als docent kun je er ook je onderwijs anders mee inrichten. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van kennisclips; korte video's waarin een docent een thema uitlegt. Of aan discussieplatforms en webconferenties waarmee je studenten extra begeleiding kunt bieden.   

Communicatie met studenten

In je eigen lesruimte kun je mededelingen plaatsen op de startpagina van de DLWO van de studenten die je lessen volgen. 

Inleverbox

Dit is een digitale brievenbus waar studenten hun opdrachten inleveren. Hij is voorzien van een plagiaatscanner, waarmee je in een oogopslag kunt zien welke onderdelen niet authentiek zijn.

Webconferentie

Ter verdieping of ter aanvulling op het college kun je binnen de DLWO webconferenties houden met powerpointpresentaties, gedeelde computerschermen en digitale whiteboards. Hiermee kun je studenten naast de fysieke colleges en bijeenkomsten extra begeleiding geven.

Discussieplatforms

Een discussieplatform bied je de mogelijkheid om vragen van studenten te stroomlijnen. De antwoorden zijn voor andere studenten ook inzichtelijk, zodat de vraag geen twee keer wordt gesteld. In je antwoord kun je verwijzen naar een boek, een website of een filmpje. Ook kunnen studenten de vragen van medestudenten beantwoorden.

Samenwerkomgevingen

Je kunt een digitale samenwerkomgeving inrichten, waar studenten kunnen samenwerken aan documenten. De samenwerkomgeving bevat tools als een wiki, een discussieplatform en webconferencing. Ook kun je er een groepskalender en takenlijsten bijhouden.

Communities over lesgeven met de DLWO

HvA - ICT & Onderwijs  
SURF Special Interest Group DLWO 

Gepubliceerd door  ICTS 9 juni 2016