Hogeschool van Amsterdam

VSBfonds Beurs

Bij het VSBfonds kun je een beurs aanvragen voor (vervolg)studie of onderzoek in het buitenland na afronding van je hbo-opleiding in Nederland.

Op deze pagina:

VSBFONDS BEURS

De VSBfonds Beurzen zijn bedoeld voor studenten die na afloop van hun hbo-opleiding een studie in het buitenland willen volgen. De vervolgstudie in het buitenland moet minimaal drie en mag maximaal vierentwintig aaneengesloten maanden duren. De beurs is niet bestemd voor stages, maar kan wel worden aangevraagd voor onderzoek. De beurs bedraagt maximaal €10.000 afhankelijk van de begroting van de aanvrager en de duur van de studie of onderzoek in het buitenland.

PROCEDURE

De volledige voorwaarden en aanvraagformulieren voor de beurs vind je op de website van het VSBfonds. Een aanvraag moet uiterlijk op 1 maart worden ingeleverd bij de HvA-contactpersoon voor de VSBfonds Beurzen. De kandidaten doorlopen vervolgens een selectieprocedure binnen de HvA. Het document Procedure (zie rechterkolom onder Informatie) beschrijft de exacte aanvraag- en selectieprocedures voor HvA-studenten.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 13 maart 2018