Hogeschool van Amsterdam

Taal- en Schakeltraject

Het Taal- en Schakeltraject (TST) leidt anderstaligen op tot Staatsexamen NT2 programma II en bereidt anderstalige aspirant-studenten voor op een studie. Kenmerkend is het aanbod van Nederlands als Tweede Taal in combinatie met hbo-studievaardigheden en schakelvakken gericht op vaktaal en vakkennis (taalgericht vakonderwijs).

Voortrajecten Taal

De Voortrajecten Taal zijn beginnerstrajecten die gedurende een studiejaar (vier blokken) aangeboden worden.

 • In semester 1 (blok 1 en 2, september – januari) zijn er lessen Nederlands van niveau 0 naar A2.
 • In semester 2 (blok 3 en 4, februari – juni) zijn er lessen Nederlands van niveau A2 naar B1. Daarnaast zijn er lessen Engels van niveau 0 naar A2.

Na semester 1 en 2 zijn er toetsen. De toetsresultaten bepalen of je deel kunt nemen aan het volgende semester.

Je hebt drie dagen per week overdag les. De studielast (les én zelfstudie) bedraagt in totaal ongeveer 25-30 uur per week.

Tussentijdse instroom is mogelijk per blok, indien er plaats is in de groepen.

Zomertraject

Voorafgaand aan het Taal- en Schakeljaar is er een mogelijkheid om in de zomerperiode lessen Nederlands (van niveau B1- naar B1) en Engels (van niveau A1 naar A2) te volgen. Dit is ter voorbereiding op de intaketoetsen voor het Taal- en Schakeljaar.

Je hebt vier dagen per week overdag les. De studielast (les én zelfstudie) bedraagt in totaal ongeveer 40 uur per week.

Taal- en Schakeljaar

Het Taal- en Schakeljaar bestaat uit twee semesters (vier blokken).

 • In semester 1 (blok 1 en 2, september – januari) zijn er lessen Nederlands van niveau B1 naar B2, Engels van niveau A2 naar A2+, hbo-vaardigheden, computervaardigheden, kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM) en oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA).
 • In semester 2 (blok 3 en 4, februari – juni) zijn er lessen Nederlands van niveau B2 naar B2+, Engels van niveau A2+ - B1, hbo-vaardigheden, staatsexamentraining en schakelvakken (biologie, economie, maatschappijleer, geschiedenis, wiskunde en natuurkunde). In semester 2 doe je Staatsexamen NT2, programma II.

Aan het eind van semester 1 zijn er toetsen. De toetsresultaten bepalen of je deel kunt nemen aan het volgende semester. Aan het eind van semester 2 zijn er eindtoetsen van de schakelvakken en van hbo-vaardigheden en Engels (niveau B1).

Je hebt vier dagen per week overdag les. De studielast (les én zelfstudie) bedraagt in totaal 40 uur per week.

Voor start- en aanmelddata kun je kijken bij startdata trajecten.

2018-2019


Voortraject A2-B1: start februari 2018

Blok Taalniveau
Nederlands
Taalniveau Engels Start Aanmelden voor
3 A2 naar B1- A0 naar A1 05-02-2018 01-01-2018
4 B1- naar B1 A1 naar A2 16-04-2018 05-03-2018


Taal- en Schakeljaar B1+ naar B2: start februari 2018

Blok Taalniveau
Nederlands
Taalniveau Engels Start Aanmelden voor
3 B1+ naar B2 B1- naar B1 05-02-2018 01-01-2018
4 B2 B1- naar B1 16-04-2018 05-03-2018


Taal- en Schakeljaar B2- naar B2+: start februari 2018

Blok Taalniveau
Nederlands
Taalniveau Engels Start Aanmelden voor
3 B2- naar B2 B1- naar B1 05-02-2018 01-01-2018
4 B2 naar B2+ B1- naar B1 16-04-2018 05-03-2018


Zomertraject: start juli 2018

Blok Taalniveau
Nederlands
Taalniveau Engels Start Aanmelden voor
5 A2+ naar B1 A1 naar A2 04-07-2018

28-05-2018

Studievisumkandidaten voor 01-02-2018 aanmelden


Voortraject A0 – A2: start september 2018

Blok Taalniveau
Nederlands
Start Aanmelden voor
1 A0 naar A1 03-09-2018 16-07-2018

Niet toegankelijk voor studievisumkandidaten
 
2 A1 naar A2 12-11-2018 01-10-2018

Niet toegankelijk voor studievisumkandidaten


Taal- en Schakeljaar B1 naar B2+: start september 2018

Blok Taalniveau
Nederlands
Taalniveau Engels Start Aanmelden voor
1 B1 naar B1+ A2 naar A2+ 03-09-2018 16-07-2018
2 B1+ naar B2- A2+ naar B1- 12-11-2018 01-10-2018
3 + 4 B2- naar B2+ B1- naar B1 04-02-2019 01-01-2019

Voorwaarden voor instroom

Je wordt toegelaten tot het Taal- en Schakeltraject als je voldoet aan de volgende vijf voorwaarden (indien voldoende beschikbare plekken):

 1. Je hebt alle vereiste documenten geüpload via het aanmeldformulier.
 2. Je hebt een buitenlands diploma op minimaal mbo-4/havoniveau 5. Je mag geen mbo- of hbo-studie hebben gevolgd in Nederland.
 3. Je Nederlandse en Engelse taalvaardigheid zijn voldoende voor het instroommoment van je keuze.
 4. Je hebt een goed intakegesprek gevoerd.
 5. Het is duidelijk hoe je deelname aan het schakeltraject wordt betaald.


Aanmeldprocedure

1. Originele documenten

De intakeprocedure wordt gestart als je je hebt aangemeld via het aanmeldformulier op deze website en we een scan van de volgende originele documenten hebben ontvangen:

 • Een uitgebreide motivatiebrief waarin je vertelt waarom je voor het Taal- en Schakeltraject hebt gekozen, wat je vooropleiding is geweest, welke studie je hebt gekozen en waarom;
 • (indien van toepassing:) je originele diploma van de middelbare school + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je originele cijferlijst van de middelbare school + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je diploma’s van universiteit of hoger onderwijs + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je certificaten van eerdere cursussen Nederlands;
 • (indien van toepassing:) het originele contract met het UAF;
 • (indien van toepassing:) je DUO-beschikking.

Zorg ervoor dat je al je documenten hebt verzameld en ingescand voordat je je aanmeldt via de aanmeldformulier. Bij het ontbreken van documenten wordt je aanmelding niet in behandeling genomen.

Ben je vluchteling en heb je geen diploma’s meegenomen, schrijf dan een toelichting op je vooropleiding volgens onderstaand voorbeeld en upload dit via het aanmeldformulier.

Soort onderwijs

Aantal jaren
voltooid

Toelichting
Basisonderwijs (basic education)    
Middelbaar onderwijs (secondary education)    
Hoger onderwijs: hbo/universiteit (University)    


2. Diploma

Voordat we de intakeprocedure starten wordt er eerst gekeken of het niveau van jouw vooropleiding voldoende is om je toe te laten tot het Taal- en Schakeltraject. Dit betekent dat het niveau van je buitenlandse diploma minimaal mbo-4 of havoniveau 5 moet zijn.


3. Intaketoets

Als wij al je documenten hebben ontvangen en je diplomawaardering voldoende is, dan nodigen we je uit voor een intaketoets. De resultaten van de intaketoets bepalen of je taalniveau voldoet aan het instroommoment van je keuze. Meer informatie over taalniveaus kun je vinden onder het kopje Startdata trajecten.


4. Het intakegesprek

Als je bent geslaagd voor de intaketoets, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten. Tijdens het gesprek worden onder andere vragen gesteld over je vooropleiding, je motivatie voor je aanmelding voor het Taal- en Schakeltraject, je studiekeuze, etc.


5. Betaling

Vóór de start van het traject moet duidelijk zijn hoe je cursusgeld wordt betaald.

Als je zelf betaalt dan teken je een machtiging. Met de machtiging geef je toestemming om het cursusgeld van je rekening te incasseren, dit kan eventueel in termijnen.

Als je een DUO-lening hebt aangevraagd, ontvangen we voor start van het traject je DUO-beschikking.

Als je cliënt van het UAF bent, hoef je het cursusgeld niet zelf te betalen. Je moet een bewijs (contract) uploaden dat het UAF je als cliënt accepteert en het traject voor jou betaalt. Het bedrijfsbureau regelt vervolgens de betaling met het UAF.


Toegelaten?

Je mag beginnen met het traject als alle vijf de voorwaarden voldoende zijn. Als een onderdeel onvoldoende is, kun je niet beginnen.

2017-2018

Instroom blok Inburgeraar
UAF-studenten 
Studievisum-
studenten
Overige studenten (zelfbetalers)
0 tot 1 (juli) € 1.250,00 € 825,00
  Voortrajecten Schakeljaar Voortrajecten Schakeljaar
1 t/m 4 (september t/m juni) € 4.000,00 € 5000,00 € 1.600,00 € 2.006,00
2 tot en met 4 (november t/m juni) € 3.000,00 € 3.750,00 € 1.200,00 € 1.604,80
3 tot en met 4 (februari t/m juni) € 2.000,00 € 2.500,00 € 800,00 € 1.003,00
4 (april t/m juni) € 1.000,00 € 1.250,00 € 400,00 € 601,80

 

 • Je kan voor het Taal- en Schakeltraject geen studiefinanciering aanvragen. Wel kun je, als inburgeraar, een lening aanvragen bij de  Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 • Asielmigranten hoeven de lening niet terug te betalen. 
 • Let op: totdat je goedkeuring hebt gekregen van DUO, moet je het cursusgeld zelf betalen.
 • Bij de start van het traject teken je, als je zelf betaalt een machtiging. Betaling in termijnen is mogelijk.
 • Als je stopt met het traject moet je alle blokken betalen die je gevolgd hebt en waar je mee gestart bent. 
 • Alle vermelde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen door het CvB HvA.

 

Lesmateriaal

Iedere student is zelf verantwoordelijk voor het kopen van het lesmateriaal. Je ontvangt ieder blok een boekenlijst. De kosten van de boeken kunnen niet gedeclareerd worden. Studenten met een duo-lening hoeven het lesmateriaal niet zelf aan te schaffen. Deze worden verstrekt bij start van elke blok.

Het traject wordt afgesloten met het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II. Als je dit examen haalt (alle vier de onderdelen: schrijven, spreken, luisteren en lezen) dan ben je, wat de Nederlandse taal betreft, toelaatbaar tot de HvA. Studenten melden zich zelf aan voor het Staatsexamen NT2-II, maar altijd in overleg met hun docent.

Om toegelaten te worden tot een HvA-studie wordt je buitenlandse diploma gewaardeerd. Als je buitenlandse diploma niet voldoende is (minimaal mbo-4/havoniveau), kom je eventueel in aanmerking voor een  21+toelatingsexamen. Studievisumkandidaten moeten aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen voordat er een visum wordt aangevraagd.

Studievisum

Als je vanuit een niet EU/EER land naar Nederland komt om een studie aan de HvA te volgen, heb je een studievisum (MVV/VVR) nodig. De HvA verzorgt de aanvraagprocedure. Je aanmeldingsformulier moet voor 1 februari 2018 ontvangen zijn. Kijk voor informatie bij studievisum.

Let op: kom je met een studievisum naar Nederland en ga je het Taal- en Schakeltraject volgen, dan start je maandag 4 juli 2018. Als je later naar Nederland komt, kun je niet meedoen en melden wij je af bij de IND. Je moet dan terug naar je land van herkomst.

Om met een studievisum in te kunnen stromen in het Taal- en Schakeljaar dien je zelf al niveau A2+ te hebben behaald. Je kunt online cursussen volgen of een taalcentrum zoeken in je eigen land. Er wordt een skypegesprek gevoerd met een van de docenten om je niveau te controleren. De Zomerschool start op niveau A2+. Indien je aan het eind van de Zomerschool de B1-toets niet haalt, kun je niet instromen in het Taal- en Schakeljaar en moet je stoppen met het traject.

Logo keurmerk
Gepubliceerd door  Studentenzaken 31 januari 2018