Hogeschool van Amsterdam

Taal- en Schakeltraject

Wil je studeren aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en heb je een buitenlandse vooropleiding? Dan is het Taal- en Schakeltraject (TST) een goede keuze. Bij ons kun je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II. Maar je hebt natuurlijk meer nodig om een succesvolle student te worden. Daarom leer je ook in projectgroepen werken, verslagen schrijven, presentaties geven, etc. Bovendien krijg je de vakken die voor jouw studie belangrijk zijn, bijvoorbeeld Engels, wiskunde of geschiedenis.

In het Taal- en Schakeltraject kun je in twee jaar van Nederlands taalniveau 0 naar B2+. Gedurende dit traject kun je op vijf momenten instromen. In Taaltraject 1 en 2 ligt de nadruk vooral op taalverwerving Nederlands en Engels. In het Taal- en Schakeljaar is er naast Nederlands en Engels veel aandacht voor studievaardigheden en volg je schakelvakken. 

De zomerschool is een kort traject ter voorbereiding op het Taal- en Schakeljaar, bedoeld voor mensen die Nederlands nog net niet op B1 hebben en/of Engels nog net niet op A2. De zomercursus is daarnaast bedoeld voor mensen met een studievisum.

Trajecten

Instroomeis NL | EN

Startdatum 

Aanmelden vóór

Taaltraject 1 0 | A1 3 september 2018 1 juni 2018
Taaltraject 2 A2 | A1 4 februari 2019 1 december 2018
De intaketoetsen NL + ENG worden afgenomen op dinsdag 11 december van
09.30 tot 12.30
Taal- en Schakeljaar B1 | A2 3 september 2018 1 juni 2018
Taal- en Schakeljaar B1+ | A2+ 4 februari 2019 1 december 2018
Zomerschool A2+ | A1+ 2 juli 2018 1 mei 2018, Studievisum-kandidaten vóór 1 februari 2018

Duur + studielast

Taaltraject 1 (niveau 0) en Taaltraject 2 (niveau A2) duurt 20 weken, 3 dagen in de week. De studielast bedraagt in totaal 30 uur* per week.
Taal- en schakeljaar niveau B1 en B1+ duurt 20 weken, 4 dagen in de week. De studielast bedraagt in totaal 40 uur* per week.
De zomerschool niveau A2+ duurt 8 weken, 4 dagen in de week. De studielast bedraagt in totaal 40 uur* per week.

* De lessen zijn overdag en de studielast bevat les èn zelfstudie

Inhoud trajecten

Trajecten

Instroomeis NL | EN

Inhoud traject
Taaltraject 1 0 | A1 Nederlands, computervaardigheden 
Taaltraject 2 A2 | A1 Nederlands, Engels, computervaardigheden
Taal- en Schakeljaar B1 | A2 Nederlands, Engels, computervaardigheden, hbo-vaardigheden, Kennis Nederlandse Maatschappij 
Taal- en Schakeljaar

 B1+ | A2+

Nederlands, Engels, computervaardigheden, hbo-vaardigheden, staatsexamentraining, schakelvakken (biologie, economie, maatschappijleer, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde)**
Zomerschool A2+ | A1+ Nederlands, Engels

** Het schakelvakkenprogramma hangt af van je studiekeuze.

Voorwaarden voor instroom

Je wordt toegelaten tot het Taal- en Schakeltraject als je voldoet aan de volgende vijf voorwaarden (indien voldoende beschikbare plekken):

 1. Je hebt alle vereiste documenten geüpload via het aanmeldformulier.
 2. Je hebt een buitenlands diploma op minimaal mbo-4/havoniveau 5. Je mag geen mbo- of hbo-studie hebben gevolgd in Nederland.
 3. Je Nederlandse en Engelse taalvaardigheid zijn voldoende voor het instroommoment van je keuze.
 4. Je hebt een goed intakegesprek gevoerd.
 5. Het is duidelijk hoe je deelname aan het schakeltraject wordt betaald.


Aanmeldprocedure

1. Originele documenten

De intakeprocedure wordt gestart als je je hebt aangemeld via het aanmeldformulier op deze website en we een scan van de volgende originele documenten hebben ontvangen:

 • Een uitgebreide motivatiebrief waarin je vertelt waarom je voor het Taal- en Schakeltraject hebt gekozen, wat je vooropleiding is geweest, welke studie je hebt gekozen en waarom;
 • (indien van toepassing:) je originele diploma van de middelbare school + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je originele cijferlijst van de middelbare school + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je diploma’s van universiteit of hoger onderwijs + vertaling;
 • (indien van toepassing:) je certificaten van eerdere cursussen Nederlands;
 • (indien van toepassing:) het originele contract met het UAF;
 • (indien van toepassing:) je DUO-beschikking.

Zorg ervoor dat je al je documenten hebt verzameld en ingescand voordat je je aanmeldt via de aanmeldformulier. Bij het ontbreken van documenten wordt je aanmelding niet in behandeling genomen.

Ben je vluchteling en heb je geen diploma’s meegenomen, schrijf dan een toelichting op je vooropleiding volgens onderstaand voorbeeld en upload dit via het aanmeldformulier.

Soort onderwijs

Aantal jaren
voltooid

Toelichting
Basisonderwijs (basic education)    
Middelbaar onderwijs (secondary education)    
Hoger onderwijs: hbo/universiteit (University)    


2. Diploma

Voordat we de intakeprocedure starten wordt er eerst gekeken of het niveau van jouw vooropleiding voldoende is om je toe te laten tot het Taal- en Schakeltraject. Dit betekent dat het niveau van je buitenlandse diploma minimaal mbo-4 of havoniveau 5 moet zijn.


3. Intaketoets

Als wij al je documenten hebben ontvangen en je diplomawaardering voldoende is, dan nodigen we je uit voor een intaketoets. De resultaten van de intaketoets bepalen of je taalniveau voldoet aan het instroommoment van je keuze. Meer informatie over taalniveaus kun je vinden onder het kopje Startdata trajecten.


4. Het intakegesprek

Als je bent geslaagd voor de intaketoets, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Het gesprek duurt maximaal 30 minuten. Tijdens het gesprek worden onder andere vragen gesteld over je vooropleiding, je motivatie voor je aanmelding voor het Taal- en Schakeltraject, je studiekeuze, etc.


5. Betaling

Vóór de start van het traject moet duidelijk zijn hoe je cursusgeld wordt betaald.

Als je zelf betaalt dan teken je een machtiging. Met de machtiging geef je toestemming om het cursusgeld van je rekening te incasseren, dit kan eventueel in termijnen.

Als je een DUO-lening hebt aangevraagd, ontvangen we voor start van het traject je DUO-beschikking.

Als je cliënt van het UAF bent, hoef je het cursusgeld niet zelf te betalen. Je moet een bewijs (contract) uploaden dat het UAF je als cliënt accepteert en het traject voor jou betaalt. Het bedrijfsbureau regelt vervolgens de betaling met het UAF.


Toegelaten?

Je mag beginnen met het traject als alle vijf de voorwaarden voldoende zijn. Als een onderdeel onvoldoende is, kun je niet beginnen.

Traject Nederlands

Inburgeraar UAF-studenten Studievisum-studenten 

Overige studenten (zelfbetalers)

Taaltraject 1 €2.000,00  €800,00
Taaltraject 2 €2.000,00  €800,00
Taal- en Schakeljaar B1 naar B1+  €2.500,00  €1.030,00
Taal- en Schakeljaar B1+ naar B2+ €2.500,00  €1.030,00
Zomerschool €1.250,00 €825

Het traject wordt afgesloten met het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II. Als je dit examen haalt (alle vier de onderdelen: schrijven, spreken, luisteren en lezen) dan ben je, wat de Nederlandse taal betreft, toelaatbaar tot de HvA. Studenten melden zich zelf aan voor het Staatsexamen NT2-II, maar altijd in overleg met hun docent.

Om toegelaten te worden tot een HvA-studie wordt je buitenlandse diploma gewaardeerd. Als je buitenlandse diploma niet voldoende is (minimaal mbo-4/havoniveau), kom je eventueel in aanmerking voor een  21+toelatingsexamen. Studievisumkandidaten moeten aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen voordat er een visum wordt aangevraagd.

Studievisum

Als je vanuit een niet EU/EER land naar Nederland komt om een studie aan de HvA te volgen, heb je een studievisum (MVV/VVR) nodig. De HvA verzorgt de aanvraagprocedure. Je aanmeldingsformulier moet voor 1 februari 2018 ontvangen zijn. Kijk voor informatie bij studievisum.

Let op: kom je met een studievisum naar Nederland en ga je het Taal- en Schakeltraject volgen, dan start je maandag 4 juli 2018. Als je later naar Nederland komt, kun je niet meedoen en melden wij je af bij de IND. Je moet dan terug naar je land van herkomst.

Om met een studievisum in te kunnen stromen in het Taal- en Schakeljaar dien je zelf al niveau A2+ te hebben behaald. Je kunt online cursussen volgen of een taalcentrum zoeken in je eigen land. Er wordt een skypegesprek gevoerd met een van de docenten om je niveau te controleren. De Zomerschool start op niveau A2+. Indien je aan het eind van de Zomerschool de B1-toets niet haalt, kun je niet instromen in het Taal- en Schakeljaar en moet je stoppen met het traject.

Logo keurmerk
Gepubliceerd door  Studentenzaken 16 juli 2018